2017

6ed 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Gofal a Iacháu: Clefyd, Anabledd, a Therapi'

14-15 Mehefin 2012, Prifysgol Abertawe

Rhagor o wybodaeth 

5ed 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Bywyd Canoloesol: Ffaith a Ffuglen', 17-18 Mehefin, 2011, Prifysgol Abertawe 

Rhagor o wybodaeth


4ydd 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Reciwantiaid a Radicaliaid: Y Diwygiad a'r Gwrthddiwygiad yng Nghymru a Lloegr', 4 Mehefin 2010, Prifysgol Abertawe 

Rhagor o wybodaeth

 

 

3ydd 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Gororau Cymru mewn Hanes a Llenyddiaeth, 1050-1550', er cof am Ifor Rowlands, 29 Mai 2009

Rhagor o wybodaeth


Symposiwm Ger y Môr, 2016-2013

6ed 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Gofal a Iacháu: Clefyd, Anabledd, a Therapi'

14-15 Mehefin 2012, Prifysgol Abertawe

Rhagor o wybodaeth 

5ed 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Bywyd Canoloesol: Ffaith a Ffuglen', 17-18 Mehefin, 2011, Prifysgol Abertawe 

Rhagor o wybodaeth


4ydd 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Reciwantiaid a Radicaliaid: Y Diwygiad a'r Gwrthddiwygiad yng Nghymru a Lloegr', 4 Mehefin 2010, Prifysgol Abertawe 

Rhagor o wybodaeth

 

 

3ydd 'Symposiwm Ger y Môr' blynyddol

'Gororau Cymru mewn Hanes a Llenyddiaeth, 1050-1550', er cof am Ifor Rowlands, 29 Mai 2009

Rhagor o wybodaeth


Yr Wythfed Symposiwm Ger y Môr Blynyddol

The Face of Battle in Medieval History and Literature

Yr Wythfed  Symposiwm Ger y Môr Blynyddol

Y Ganolfan Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar (MEMO)

Darlithfa James Callaghan, Prifysgol Abertawe

Dydd Iau, 19 Mehefin i ddydd Gwener, 20 Mehefin 2014

Mewn blynyddoedd diweddar mae chwyldro wedi bod mewn astudio rhyfela canoloesol. Yma mae modelau traddodiadol a bwysleisiodd cadau ar faes ac ymosodiadau marchogion arfog yn rhoi lle i ffocws ar warchaeau a chyrchoedd, yn ogystal â dealltwriaeth well o gadfridogaeth ganoloesol a lle rhyfel o fewn y gymdeithas. Serch hynny, mae llawer i'w ddarganfod o hyd am arwyddocâd y brwydrau yn y cyfnod hwn.

Bydd y gynhadledd hon yn trafod rôl y brwydrau mewn rhyfela canoloesol, gan adlewyrchu'r ffaith mai 2014 yw pen-blwydd dwy o frwydrau pwysicaf yr Oesoedd Canol: buddugoliaeth Ffrainc dros y lluoedd ymerodrol, Ffleminaidd a Seisnig yn Bouvines (27 Gorffennaf 1214); a buddugoliaeth yr Albanwyr dros y Saeson yn Bannockburn (24 Mehefin 1314). Ceir papurau cyflawn gan Matthew Strickland (Glasgow) am Bouvines a Michael Brown (St. Andrews) am Bannockburn. Bydd siaradwyr eraill yn cynnwys Andrew Ayton (Hull), Matthew Bennett (Yr Academi Filwrol Frenhinol, Sandhurst), Alan Murray (Leeds) a Kelly DeVries (Prifysgol Loyola, Maryland). Cynhelir y symposiwm er anrhydedd Yr Athro John France, Athro Emeritws Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Abertawe, i ddathlu ei gyfraniadau lu i hanes rhyfela.

Manylion: 

8th Symposium by the Sea - The Face of Battle (programme)

8th Symposium by the Sea - The Face of Battle (registration form)

8th Symposium by the Sea - The Face of Battle (poster)

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Chyfarwyddwr y Ganolfan Ymchwil Canoloesol a Modern Cynnar, Yr Athro Daniel Power, (d.j.power@abertawe.ac.uk