Darlithoedd a Digwydddiadau Cyhoeddus 2016-17

Rhaglen

17- 25 Tachwedd 2016
‘Being Human’, Ŵyl Dyniaethau Cenedlaethol y Deyrnas Unedig:  Gobaith ac Ofn
‘Breuddwydion, Demoniaid a Darganfod’

Ymunwch â ni ar gyfer ystod eang o ddigwyddiadau, gan gynnwys noson yng nghwmni Michael Morpurgo, un o awduron mwyaf poblogaidd y DU; sesiwn rhyngweithiol gyda’n arbenigwr demoniaid a’r Aifft, Dr Kasia Szpakowska; arddangosfa unigryw o ffotograffiaeth y cyhoedd ar thema arfordir Abertawe, ynghyd â dangosiad o ffilm Owen Sheers’ On the Sea’s Land (Ar-for-dir); cyfle i rannu’ch straeon am eich gobeithion a’ch ofnau gyda’n tîm Ysgrifennu Creadigol arobryn; noson o farddoniaeth a dathlu yng nghwmni bardd cadeiriol Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni 2016, Aneirin Karadog.  Rhagor o wybodaeth yma

Dydd Mawrth 6 Rhagfyr 2016 am 6.45 pm (derbynfa o 6.00 pm)
Yr Athro M. Wynn Thomas (Prifysgol Abertawe)
‘Studying Wales Today:  a Microcosmopolitan Approach’
(a noddwyd ar y cyd gan Cymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion a’r Cymdeithas Ddysgedig Cymru mewn cydweithrediad ag RIAH)  
Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe
Rhagor o wybodaeth yma.

Dydd Iau 8 Rhagfyr 2016 am 6.30 pm (derbynfa o 6.00 pm)
Darlith gyhoeddus gan y'r Athro Richard Clay (Prifysgol Newcastle)
'The art of influence: misdirection from the 1790s to today'
Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe
Rhagor o wybodaeth yma.

7-18 Chwefror 2016
'My One and All:  My Swansea Coast’, arddangosfa farddoniaeth a ffotograffiaeth (Canolfan Celfyddydau Taliesin, Abertawe)

Dydd Iau 9 Mawrth 2017 am 6.30 pm (derbynfa o 6.00 pm)
Darlith gyhoeddus gan Aled Eirug Davies
'Spies and Troublemakers - the Anti-War movement in Wales during the Great War'
(noddir gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru fel rhan o’i brosiect Astudiaethau Cymru mewn cydweithrediad ag RIAH)
Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe

Thursday 30 March 2017 at 6.30 pm (reception from 6.00 pm)
Darlith gan yr Athro Janice Carruthers (Prifysgol y Frenhines Belfast a Chymrawd Ieithoedd Modern AHRC)
‘Multilingualism in contemporary society: challenges and benefits’
Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe

Dydd Mercher 10 Mai 2017
Seremoni Wobrwyo Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas a chyhoeddi enillydd 2017

Dydd Sadwrn 27 Mai, 12-4pm
‘Superheroes’ -digwyddiad mewn cydweithrediad ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe (yn yr Amgueddfa).
Manylion i'w gadarnhau.