Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant

Bydd menter Cyfres Darlithoedd y Canmlwyddiant, dan arweiniad Owen Sheers, yn dod â ffigurau blaenllaw o'r DU a gweddill y byd, o fusnes, gwleidyddiaeth, diwylliant a'r celfyddydau, i Neuadd Fawr ysblennydd y Brifysgol, ein lleoliad digwyddiadau o'r radd flaenaf ar Gampws y Bae.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hydref 2016 - Darlithoedd Llên y Canmlwyddiant
Y Neuadd Fawr, Campws y Bae 
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nos Iau 10 Tachwedd 7:30 pm

Carol Ann Duffy a John Sampson - Y Bardd Llawryfog a'i Cherddor Llys

Carol Ann Duffy Re-sized 'Ym myd barddoniaeth ym Mhrydain, mae Carol Ann Duffy yn sefyll ben ac ysgwydd uwchben y lleill' - The Guardian

Mae'r Bardd Llawryfog, Carol Ann Duffy, a'i hoff gerddor llys, John Sampson, yn dod ag awr o olau a chysgod, chwerthin a myfyrio i Abertawe. Bydd Carol Ann yn darllen o'i chasgliadau o fri, gan gynnwys The World's Wife, The Bees a gwaith arall. Yn eglur, yn onest ac yn hawdd eu deall, mae ei cherddi sy'n llawn mynegiant dwfn yn archwilio profiad beunyddiol a'n bydoedd mewnol â dealltwriaeth fawr, hiwmor a deallusrwydd craff. 

Penodwyd Carol Ann Duffy yn Fardd Llawryfog y Deyrnas Unedig yn 2009, y fenyw gyntaf i ddal y swydd yn y 350 o flynyddoedd ers ei sefydlu. Mae hi wedi ysgrifennu ar gyfer plant ac oedolion, ac mae ei barddoniaeth wedi derbyn nifer mawr o wobrau, gan gynnwys Gwobr Signal ar gyfer barddoniaeth plant, Gwobrau Whitbread, Forward a T. S. Eliot a Gwobrau Lannan ac E. M. Forster yn America. Yn 2011, enillodd The Bees Wobr Costa am Farddoniaeth ac yn 2012 enillodd hi Wobr Pinter PEN. Cafodd ei hurddo'n DBE yn rhestr Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd 2015. Mae Carol Ann yn Athro ac yn Gyfarwyddwr Creadigol yr Ysgol Ysgrifennu ym Mhrifysgol Fetropolitan Manceinion.

John Sampson SU related item I gyd-fynd â'i geiriau, bydd John Sampson yn ein harwain ar daith benigamp drwy uchafbwyntiau cerddorol y 500 mlynedd diweddar, drwy chwarae casgliad hynod ddiddorol o offerynnau o'r gorffennol a'r oes fodern.

Ar ôl y darlleniad, bydd Carol Ann Duffy yn arwyddo llyfrau.

Tocynnau: £12.00 heb gadw sedd £10.00 yr un os ydych yn prynu tocyn ar yr un pryd ar gyfer Beirdd Cenedlaethol Cymru a'r Alban. £5.00 ysgolion/myfyrwyr

Credyd ffoto: Carol Ann Duffy: Michael J Woods | Credyd ffoto: John Sampson: Marius Alexander

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nos Iau 17 Tachwedd 7:30 pm

Noson yng nghwmni Michael Morpurgo

Michael Morpurgo 'O frawddeg gyntaf llyfr gan Michael Morpurgo, gwyddoch eich bod yn nwylo storïwr naturiol' - The Guardian

Yn y digwyddiad arbennig iawn hwn, bydd Michael Morpurgo, un o awduron a storïwyr mwyaf poblogaidd y DU, yn trafod ac yn darllen o'i lyfr newydd, Such Stuff: A Story-maker’s Inspiration, myfyrdod dadlennol sy'n taflu goleuni ar ysbrydoliaeth a ffynonellau ei lyfrau a'i straeon niferus.

Dilynir y darlleniad gan sesiwn holi ac ateb a bydd Michael Morpurgo yn arwyddo llyfrau wedyn.

Penodwyd Michael yn Awdur Llawryfog y Plant yn 2003. Mae'n awdur dros 130 o lyfrau, gan gynnwys The Butterfly Lion, Kensuke’s Kingdom, Why the Whales Came, The Mozart Question, Shadow, a War Horse, a addaswyd ar gyfer cynhyrchiad llwyfan tra llwyddiannus gan y National Theatre ac wedyn ar gyfer ffilm a gyfarwyddwyd gan Stephen Spielberg yn 2011. Mae ei nofel am y Rhyfel Byd Cyntaf, Private Peaceful, wedi cael ei haddasu i'r llwyfan gan Simon Reade ac ar gyfer ffilm a gyfarwyddwyd gan Pat O'Connor. Dyfarnwyd yr OBE i Michael am ei ysgrifennu yn 2006.

Tocynnau: Digwyddiad am ddim ar y cyd â Being Human, Gŵyl y Dyniaethau. Mae archebu’n hanfodol

 Credyd ffoto: Harper Collins

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nos Iau 15 Rhagfyr 2016 7:30 pm

Beirdd Cenedlaethol Cymru a'r Alban

Ymunwch â Jackie Kay, Makar (Bardd Cenedlaethol) yr Alban, ac Ifor Ap Glyn, Bardd Cenedlaethol Cymru, am noson o farddoniaeth a sgwrsio.

SU IMAGE JACKIE KAYMae Jackie Kay yn fardd ac yn nofelydd arobryn ac yn awdur straeon byrion. Cafodd ei geni a'i magu yn yr Alban ond, erbyn hyn, mae'n byw ym Manceinion lle mae'n ganghellor Prifysgol Salford. Mae hi wedi ysgrifennu ar hyd ei bywyd. Mae sawl un o'i chasgliadau o gerddi i oedolion wedi ennill gwobrau neu wedi cael eu cynnwys ar restr fer gwobrau. Enillodd ei nofel gyntaf, Trumpet, Wobr Nofel Gyntaf y Clwb Awduron a Gwobr Ffuglen The Guardian. Roedd ei nofel gyntaf i blant, Strawgirl, sef tamaid telynegol o realaeth hudol, yn llwyddiant ysgubol gyda'r beirniaid. Dyfarnwyd MBE iddi yn 2006 a chafodd ei hethol yn Gymrawd y Gymdeithas Llenyddiaeth Frenhinol yn 2002. Yn 2016 fe'i henwyd yn Makar newydd yr Alban, sef y Bardd Cenedlaethol.

Credyd ffoto: Mary McCartney 

Gwrandewch ar Jackie Kay ar BBC Radio 4 yma

SU Image Ifor Mae Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, wedi ennill nifer mawr o wobrau am ei farddoniaeth ac mae hefyd yn gyflwynydd, yn gyfarwyddwr ac yn gynhyrchydd. Mae Ifor wedi ennill y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru ddwywaith, y tro cyntaf ym 1999 ac, yn ddiweddarach, yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a'r Cyffiniau yn 2013. Rhwng 2008 a 2009, Ifor oedd Bardd Plant Cymru, Bardd Llawryfog y Plant yn yr iaith Gymraeg. Mae Ifor yn gweithio i Cwmni Da, cwmni cynhyrchu annibynnol rhaglenni teledu a radio, ac roedd ymhlith y rhai a sefydlodd y cwmni. Mae wedi ennill sawl gwobr BAFTA Cymru am ei waith, gan gynnwys y cyfresi Lleisiau'r Rhyfel Mawr a Popeth yn Gymraeg. Mae Ifor wedi cynrychioli barddoniaeth Gymraeg a Saesneg o Gymru ledled y byd.

Bydd sesiwn holi ac ateb ac wedyn bydd y beirdd yn arwyddo llyfrau.

Bydd llyfrau ar gael i'w prynu gan y siop lyfrau annibynnol leol, Cover to Cover.

Tocynnau: £12.00 heb gadw sedd £10.00 yr un os ydych yn prynu tocyn ar gyfer Carol Ann Duffy a John Sampson ar yr un pryd. £5.00 ysgolion/myfyrwyr

Archebu ar-lein: http://www.taliesinartscentre.co.uk/

Swyddfa Docynnau'r Neuadd Fawr: 01792 604 900/604 999