Genhadaeth

Richard Burton blocks thin

RB Archive Drwy ei hagenda ymchwilio, mae’r Ganolfan yn adnabod ac yn parchu’r holl ffyrdd uchod y gellir ystyried, deall a gwerthfawrogi Cymru. Ar yr un pryd mae’n gosod Cymru mewn cyd-destun byd eang ac yn dadlau ac yn chwilio am fframweithiau cymharu addas lle y gellir egluro neilltuolrwydd y profiad Cymreig.