Galwad am Bapurau

Richard Burton blocks thin

DragonYmchwil Newydd ym maes Astudiaethau Cymreig

Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

Cynhelir y gynhadledd nesaf ym mis Mai/Mehefin 2018 (dyddiad i’w gyhoeddi)

Rhoddir rhagor o wybodaeth a manylion o’r alwad yma cyn bo hir.

Ymholiadau:   Yr Athro Daniel Williams, Cyfarwyddwr, Canolfan Richard Burton:  daniel.g.williams@abertawe.ac.uk