Galwad am Bapurau

Richard Burton blocks thin

DragonYmchwil Newydd ym maes Astudiaethau Cymreig

Cynhadledd i Fyfyrwyr Ôl-raddedig

8 Rhagfyr 2017, Prifysgol Abertawe

Mae Canolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton yn galw am  bapurau gan ymchwilwyr ôl-raddedig (MPhil a PhD) sydd yn gweithio mewn unrhyw ddisgyblaeth ar bynciau sy'n ymwneud â Chymru.   Bydd y papurau yn para 20 munud, ac mi fyddant yn cael eu cyflwyno mewn fforwm rhyngddisgyblaethol. Ni fydd holl aelodau’r gynulleidfa felly yn gwbl hyddysg yn y gwahanol feysydd, a dylid rhoi peth sylw i gyd-destun damcaniaethol y gwaith er mwyn galluogi cysylltiadau rhwng meysydd gwahanol.

Gall y papur gynnig  trosolwg o'r prosiect ymchwil yn ei gyfanrwydd, neu ganolbwyntio ar un neu fwy o rannau ohono. Gall fanylu ar un cwestiwn ymchwil gan archwilio’r dulliau mwyaf addas i ymwneud â’r cwestiwn hynny, neu edrych ar bosibiliadau ar gyfer ymchwil pellach. 

Anfonwch gynigion (dim mwy na un ochr A4 o hyd) ar gyfer papurau (yn y Gymraeg neu’r Saesneg)  at:   Yr Athro Daniel Williams, Cyfarwyddwr, Canolfan Richard Burton:  daniel.g.williams@abertawe.ac.uk

Dyddiad cau:  1 Tachwedd 2017.