Cyfres Seminar

Richard Burton blocks thin

Carwyn Jones AM Mae Canolfan Burton yn rhedeg cyfres o seminarau pob blwyddyn.

2009–2010:   ‘"Cyflwr y Genedl" -  ddeng mlynedd wedi datganoli'

2010–2011:  ‘Cymru a’r Byd’

2013-2014:  'Cenedlaetholdeb Sifig'

Mae’n siaradwyr gwadd wedi cynnwys Yr Athro Jane Aaron, Yr Athro Richard Wyn Jones, Dr. Angharad Price, Dr. Simon Brooks, y nofelydd John Sam Jones a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones.