Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Croeso

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Drwy gefnogi meysydd o gryfderau ymchwil, mae RIAH yn cynnwys y Ganolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, yn ogystal â Chanolfan Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau, ystod o Grwpiau Ymchwil a nifer cynyddol o Brosiectau Ymchwil a ariennir yn allanol.

RIAH thin image bar

Arddangosfa Ymchwil

Allan o'r cysgodion: deall, ymchwilio a dysgu gweithredu cudd

Dysgwch fwy am raglen ddeublyg Dr. Luca Trenta, y gobaith yw y bydd yn cynyddu gwelededd a dealltwriaeth o weithredu cudd yr Unol Daleithiau a Phrydain, gan ehangu diddordeb y tu hwnt i addysg uwch. Darllenwch fwy >>>