Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Croeso

Mae Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau (RIAH) yn dod ag academyddion, myfyrwyr ôl-raddedig, ac ysgolheigion gwadd cenedlaethol a rhyngwladol ynghyd i greu amgylchedd ymchwil cyfoethog a bywiog wedi'i deilwra ar gyfer rhagoriaeth ac effaith rhyngwladol.

Drwy gefnogi meysydd o gryfderau ymchwil, mae RIAH yn cynnwys y Ganolfan Astudiaethau Cymreig Richard Burton, yn ogystal â Chanolfan Graddedigion y Celfyddydau a'r Dyniaethau, ystod o Grwpiau Ymchwil a nifer cynyddol o Brosiectau Ymchwil a ariennir yn allanol.

RIAH thin image bar

Arddangosfa Ymchwil

Etifeddiaeth Cymdeithas Longfields: Dathlu Hanes ac Effaith Elusen Anabledd Arloesol.

Dysgwch ragor am y prosiect Cronfa Dreftadaeth y Loteri hwn a arweinir gan Dr Rebecca Clifford a fydd yn archwilio a rhannu treftadaeth Cymdeithas Longfields: bydd yn amlygu ymdrechion y sylfaenwyr gwreiddiol ac egluro’i heffaith ar fywydau’r bobl a fu’n rhan o’r Gymdeithas.   Darllenwch fwy >>>