Y Ganolfan Iechyd Galwedigaethol

Fel arbenigwyr yn y maes, mae staff iechyd galwedigaethol yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth ac arweiniad.

Mae'r Ganolfan Iechyd Galwedigaethol ar y campws ac mae ar agor rhwng 8.30am a 4.30pm (dydd Llun i ddydd Gwener). I gysylltu â'r ganolfan, ffoniwch +44 (0) 1792 295538 neu e-bostiwch Occupational-Health@abertawe.ac.uk.

Mae'r Gwasanaeth Iechyd Galwedigaethol ar gael i ddarparu cyngor a chymorth cyfrinachol fel y nodir isod (sylwer bod angen gwneud apwyntiad). Gallwch gysylltu â ni ynghylch:

  • Asesiadau iechyd ar gyfer pob aelod staff newydd, gyda chyngor dilynol os yw'n briodol
  • Cyngor ergonomig/asesiadau gweithfan os oes problemau iechyd
  • Cyngor ar gwnsela
  • Cyfeiriadau osteopatheg
  • Cyfeiriadau prawf llygad i ddefnyddiwr Uned Arddangos Weledol
  • Staff sy'n dychwelyd i'r gwaith yn dilyn absenoldeb salwch sy'n hwy na 4 wythnos
  • Cymorth i unigolion sydd wedi bod ar absenoldeb salwch oherwydd straen a'u cynghori, ar y cyd ag Adnoddau Dynol a'u Penaethiaid Ysgol/Adran, ar ddychwelyd i'r gwaith mewn modd cynlluniedig
  • Problem iechyd sydd wedi cael ei hachosi neu ei gwaethygu gan eich gwaith yn eich barn chi, neu os oes gennych broblem iechyd sy'n effeithio ar eich gwaith
  • Cyflwr iechyd sy'n debygol o ddod o dan ddeddfwriaeth gyfredol ynghylch anabledd a gall fod angen addasu'r gweithle/dyletswyddau/oriau etc o'i herwydd