Gwasanaeth Cwnsela i Staff

Mae Prifysgol Abertawe yn darparu sesiynau cwnsela cyfrinachol unigol i staff oddi ar y campws gyda chynghorwyr a therapyddion profiadol sydd wedi'u hyfforddi'n broffesiynol. Mae pob cynghorwr a therapydd yn glynu at gôd proffesiynol o ran moeseg ac ymarfer.

Rydym wedi ymrwymo i warchod iechyd, diogelwch a lles ein staff, ac rydym yn darparu'r gwasanaeth hwn i helpu staff i ymdopi â phroblemau yn y gweithle ac y tu allan iddo.

Sut allaf elwa ar weld cynghorwr?

Mae cwnsela'n brofiad gwahanol i bob unigolyn, ond mae'r broses yn galluogi'r unigolyn i weithio gyda'r cynghorwr i ystyried agweddau ar ei sefyllfa ac i'w helpu i ddod i well dealltwriaeth o'u hunan ac o'r broblem.

Pa fath o faterion y gellir eu trafod?

Dyma rai o'r problemau y byddwch, o bosibl, yn dymuno eu trafod: straen, pryder, iselder ysbryd, anawsterau yn sgil colled neu salwch, perthnasau, problemau gwaith, cyflawniadau addysgol neu broffesiynol.

Beth yw hyd sesiwn?

Mae pob sesiwn yn para am hanner cant o funudau. Fel arfer, cynigir hyd at chwe sesiwn i aelod o staff, er bod modd cynyddu hyn mewn rhai achosion.

Cysylltu â ni

I drefnu apwyntiad neu i geisio rhagor o wybodaeth, ffoniwch +44 (0)1792 644668. Defnyddir peiriant ateb, ac os na allwn dderbyn eich galwad yn syth, ein nod yw ffonio'n ôl o fewn 24 awr (gan eithrio penwythnosau, gwyliau banc, a gwyliau).

Rheolir Gwasanaeth Cwnsela Staff y Brifysgol gan aelodau Rhwydwaith Seicotherapi Seicdreiddiol Abertawe.