Iechyd a lles

Mae Prifysgol Abertawe'n ymrwymedig i ddiogelu iechyd, diogelwch a lles ein haelodau staff.  Mae gennym nifer o wasanaethau sy'n gallu cynnig cyngor a chymorth ymarferol i chi ar amrywiaeth eang o faterion personol a materion iechyd sy'n ymwneud â'r gwaith.

Dyma rai dolenni defnyddiol ar gyfer gwasanaethau iechyd a lles amrywiol sydd ar gael drwy'r Brifysgol: