Cynllun Talebau Gofal Plant

Mae talebau gofal plant ar gael i'ch helpu i dalu'r costau o ofalu am eich plentyn tra'ch bod yn gweithio yn y Brifysgol.

Mae'r Cynllun Talebau Gofal Plant yn golygu y gallwch brynu talebau gwerth hyd at £243 bob mis (gan ddibynnu ar eich band  treth), heb dalu treth nac Yswiriant Gwladol. Mae hyn ar gael trwy gyflenwr y Brifysgol, sef Computershare Voucher Services (CVS).

Gellir defnyddio'r talebau i helpu tuag at gostau gofal plant, gan gynnwys:

  • Meithrinfa
  • Gofalwr plant
  • Gweithgarwch allgyrsiol (megis gwersi cerdd)
  • Clwb brecwast a chlwb ar ôl yr ysgol
  • Clwb gwyliau

Rhagor o Wybodaeth a Sut i Wneud Cais:

Cynllun Talebau Gofal Plant