Oriau Agor dros y Nadolig a Dyddiadau Gwyliau Banc

Oriau Agor y Nadolig a Dyddiadau Gwyliau Banc

Gwyliau Cyhoeddus a Statudol

Dyma'r Gwyliau Cyhoeddus a Statudol ar gyfer 2015 a 2016:

 20152016
Dydd Calan 1 Ionawr 2015 1 Ionawr 2016
Gwener y Groglith 3 Ebrill 2015 25 Mawrth 2016
Llun y Pasg 6 Ebrill 2015 28 Mawrth 2016
Gŵyl Banc Calan Mai 4 Mai 2015 2 Mai 2016
Gŵyl Banc y Gwanwyn 25 Mai 2015 30 Mai 2016
Gŵyl Banc yr Haf 31 Awst 2015 29 Awst 2016
Gwyliau Dydd Nadolig 25 Rhagfyr 2015 26 Rhagfyr 2016
Gwyliau Gŵyl San Steffan 28 Rhagfyr 2015 27 Rhagfyr 2016

  Cyfnodau Arfaethedig Gwasanaeth Llai oherwydd Nadolig Blwyddyn Newydd

Oriau Agor y Nadolig

Sylwer: Mae oriau agor y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth ar wahân, ac mae'r manylion ar gael yma.

Cytunwyd y bydd y Brifysgol yn cynnig lefel is o wasanaeth ar gyfer cyfnod y Nadolig ac y bydd yn ailddechrau gwasanaeth llawn fel y manylir isod:

 Lefel Is o WasanaethGwasanaeth Llawn
Blwyddyn Wyliau 2015 O 5:00pm ar ddydd Mercher, 23 Rhagfyr 2015 Am 8:00am ar ddydd Llun, 4 Ionawr 2016
Blwyddyn Wyliau 2016 O 5:00pm ar ddydd Gwener, 23 Rhagfyr 2016 Am 8:00am ar ddydd Mawrth, 3 Ionawr 2017

 

Diwrnodau Gofynnol ar gyfer Gwyliau Blynyddol Cyfnod y Nadolig

O ystyried amseriad y cyfnod cau dros y Nadolig, gwneir y trefniadau canlynol ar gyfer chwe "Diwrnod Arall" o wyliau staff yn hawl 2015 a 2016, a bydd rhaid i staff amser llawn gymryd y diwrnodau canlynol o'r diwrnodau hynny:

Blwyddyn Wyliau 2015Blwyddyn Wyliau 2016
Dydd Gwener, 2 Ionawr 2015 Dydd Mercher, 28 Rhagfyr 2016
Dydd Iau, 24 Rhagfyr 2015 Dydd Iau, 29 Rhagfyr 2016
Dydd Mawrth, 29 Rhagfyr 2015 Dydd Gwener, 30 Rhagfyr 2016
Dydd Mercher, 30 Rhagfyr 2015  
Dydd Iau, 31 Rhagfyr 2015  

Bydd rhaid i staff rhan-amser gymryd y diwrnodau perthnasol ar sail pro rata.

Yr Adran Arlwyo (gweithwyr 52 wythnos yn unig)
Fel y nodir uchod, gyda’r ddau ddiwrnod sy’n weddill i'w defnyddio yn ôl trefniant â'r Rheolwr Arlwyo cyn diwedd Tymor y Gwanwyn.

Neuaddau Preswyl, Ystadau - Glanhawyr, Staff Diogelwch a Phorthorion sy’n Gweithio Shifftiau Nos a Phob Gweithiwr Arall yn Ystadau
Fel y nodir uchod, bydd y ddau ddiwrnod sy’n weddill yn ôl doethineb y Cyfarwyddwr Ystadau.

Staff Glanhau Dros Nos
Diwrnodau Arall i’w defnyddio yn ôl trefniant â Chyfarwyddwr Ystadau.

Gweithwyr y Ganolfan Chwaraeon
I’w hysbysu ar wahân.

Staff ISS
Oherwydd oriau agor gwahanol y Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth, mae ISS yn gweithredu trefniadau gwyliau gwahanol. Siaradwch â'ch rheolwr llinell am wyliau dros y Nadolig.