Mathau Eraill o Absenoldeb

Absenoldeb Astudio

Mae'r Brifysgol yn ymrwymedig i'ch cefnogi os hoffech ymgymryd â hyfforddiant a datblygiad sydd o fudd i chi ac i berfformiad y sefydliad. Gall cefnogaeth ar gyfer astudiaethau pellach gynnwys amser o'r gwaith i fynd i ddosbarthiadau ac arholiadau, cyfraniadau ariannol at ffioedd ac adnoddau. Gallwch drafod cymhwysedd a phosibilrwydd absenoldeb astudio â'ch rheolwr llinell.

Rhagor o Wybodaeth:

Polisi Absenoldeb Astudio

Absenoldeb Sabothol ac Absenoldeb â Chaniatâd

Mae'r Brifysgol yn cydnabod efallai y byddwch am gymryd absenoldeb sabothol fel y byddwch yn rhydd i ymgymryd ag ymchwil bellach sy'n cyfrannu at Strategaeth Ymchwil eich Ysgol a'i chyflwyniad i'r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF). Gellir caniatáu absenoldeb sabothol â thâl neu ddi-dâl, gan ddibynnu ar gymhwysedd. Mae hyd yr absenoldeb sabothol yn hyblyg hefyd.

Mae'n bosib hefyd y byddwch yn gymwys i wneud cais am absenoldeb â chaniatâd er mwyn cyflawni rôl gynghori neu ymgynghori mewn sefydliadau eraill.

Rhagor o Wybodaeth am Gymhwysedd a Sut i Wneud Cais:

Absenoldeb Sabothol ac Absenoldeb â Chaniatâd