Gwyliau, Gweithio Hyblyg ac Absenoldeb

Gwyliau, Gweithio Hyblyg ac Absenoldeb

Mae Prifysgol Abertawe'n cynnig trefniadau gwahanol a mathau gwahanol o wyliau i gefnogi ein staff.  Ein nod yw eich cefnogi i gynnal cydbwysedd bywyd a gwaith drwy ein polisïau gweithio hyblyg a gwyliau amrywiol.

Mae'r Brifysgol yn cydnabod y gall ystod o drefniadau gweithio hyblyg gyfrannu at eich galluogi i gynnal cydbwysedd gwell rhwng diddordebau personol a'r gwaith. Mae gan y Brifysgol bolisïau sy'n cefnogi cydbwysedd bywyd a gwaith sy'n cynorthwyo â gwella recriwtio a chadw ac sy'n lleihau lefel absenoldeb a straen, yn ogystal â gwella ysgogiad a bodlonrwydd swydd.

Mae'r Brifysgol hefyd yn cydnabod nad oes un dull o weithio hyblyg sy'n addas i bawb, felly mae amrywiaeth o weithdrefnau ar gael ar gyfer sefyllfaoedd ac anghenion gwahanol staff.

Dolenni Defnyddiol

Isod mae rhai dolenni defnyddiol ar gyfer gwybodaeth am wyliau, gweithio hyblyg a pholisïau absenoldeb: