Gadael Prifysgol Abertawe

Os ydych yn gadael Prifysgol Abertawe, rydym am roi'n dymuniadau gorau i chi am y dyfodol. Darperir ychydig o wybodaeth berthnasol islaw o ran gadael y Brifysgol.

Cyfnod o Rybudd

Mae'r cyfnod o rybudd y mae'n rhaid i chi ei roi wrth adael eich swydd yn y Brifysgol yn dibynnu ar eich graddfa gyflog. Dyma'r cyfnodau am y gwahanol raddfeydd cyflog:

GraddfaRhybudd
Graddfeydd 1 a 2 1 Wythnos
Graddfeydd 3 i 6 1 Mis
Graddfeydd 7 i 10 3 Mis
Graddfeydd 7 i 10, Staff Academaidd Rhybudd tymor llawn
Athrawon Rhybudd tymor llawn

Os ydych chi'n gadael y Brifysgol, mae'n rhaid i chi ddilyn y camau canlynol er mwyn ein hysbysu:

1) Ein hysbysu mewn ysgrifen

Cewch ein hysbysu mewn ysgrifen eich bod yn gadael, trwy lythyr neu neges e-bost at eich rheolwr llinell. Dylai'r nodyn gynnwys y rheswm dros adael, gan nodi'ch dyddiad olaf yn y gwaith (yn amodol ar eich cyfnod rhybudd a chydsyniad eich rheolwr).

Bydd eich rheolwr yn hysbysu Adnoddau Dynol am eich penderfyniad i adael, a chewch rybudd ffurfiol am eich cyflog olaf ac unrhyw ddidyniadau o ran gwyliau ac yn y blaen.

Os ydych yn aelod o gynllun pensiwn yn y Brifysgol, ac yn dymuno cael gwybodaeth am adael y Brifysgol neu ymddeol, ewch i'r dudalen am bensiynau ar y wefan am ragor o fanylion ac i weld â phwy y dylech gysylltu: Gwybodaeth Pensiynau.

2) Holiadur Gadael

Rydym yn gwerthfawrogi eich adborth ar eich amser yn y Brifysgol. Cewch roi'ch adborth i ni trwy gwblhau'r Holiadur Gadael (islaw) a'i ddychwelyd i'r adran Adnoddau Dynol, gan ddefnyddio'r manylion ar y ffurflen.

Lawrlwytho

Holiadur Gadael

3) Dychwelyd Eiddo'r Brifysgol

Ar eich diwrnod olaf yn y gwaith, neu cyn hynny, mae angen i chi ddychwelyd unrhyw eitemau a roddwyd i chi sy'n eiddo i'r Brifysgol.

Gall eitemau y mae angen i chi eu dychwelyd gynnwys (er nad yw hyn yn rhestr gyflawn):

  • Cerdyn Adnabod Staff y Brifysgol
  • Allweddi
  • Gliniadur
  • Gwisg
  • Ffôn

4) Cyrchu'ch Slipiau Cyflog a'ch P60

Mae'n bosibl y byddwch yn dymuno lawrlwytho'ch slipiau cyflog a'ch P60 o'r system ABW cyn gadael. Caiff eich cyfrif ar ABW ei gau yn syth ar ôl eich diwrnod olaf yn y Brifysgol.

Mewngofnodi i gyrchu'ch slipiau cyflog a'ch P60

Gwybodaeth Ychwanegol - Athro Emeritws (Dyfarnu'r Teitl)

Athro Emeritws (Dyfarnu'r Teitl)