Amodau a Thelerau Cyflogaeth

Mae Amodau a Thelerau Cyflogaeth Prifysgol Abertawe yn gymwys i'r holl benodiadau a wneir yn y Brifysgol, ac mae er eich budd chi i wybod y telerau cyffredinol, ac ar ben hynny yr adrannau penodol sy'n ymwneud â datblygiad proffesiynol, gwaith allanol, cyflogau, cyfnod prawf, ymhlith elfennau eraill sy'n effeithio'n uniongyrchol ar eich cyflogaeth.

Os cewch unrhyw anhawster wrth gael mynediad at unrhyw un o'r dogfennau hyn, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch eu cynnwys, cysylltwch ag aelod o'r Adran Adnoddau Dynol.

P1415-1466 - Amodau a Thelerau’r Penodiad – Graddau 1 a 2 yn gynwysedig

P1415-1467 - Amodau a Thelerau’r Penodiad – Arlwyo - Graddau 1 a 2 yn gynwysedig

P1415-1464 - Amodau a Thelerau’r Penodiad – Graddau 3 a 6 yn gynwysedig

P1415-1549 - Amodau a Thelerau’r Penodiad – Graddau 7 a 10 yn gynwysedig

P1415-1463 - Amodau a Thelerau’r Penodiad – Staff Academaidd

P1415-1052 - Amodau a Thelerau’r Penodiad – Staff Proffesiynol