Adleoli i Abertawe

Mae Abertawe, Dinas Lan Môr Cymru a man geni Dylan Thomas, yn ddinas forol fywiog, ac yn ganolfan siopa ranbarthol. Dim ond tafliad carreg i ffwrdd, mae cyrchfan gwyliau Fictoraidd y Mwmbwls yn cynnig ystod wych o atyniadau, gan gynnwys glanfa, siopau traddodiadol, siopau crefft, a siopau hufen iâ.

Adnabyddir y Mwmbwls yn 'Porth i Benrhyn Gŵyr', yr Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol gyntaf ym Mhrydain. Mae Penrhyn Gŵyr yn ymestyn i'r gorllewin o'r Mwmbwls mewn cyfres o olygfeydd glan y môr a gwledig trawiadol. I'r dwyrain, mae 'Gwlad y Sgydau' yn Afan a Dyffryn Nedd yn hafan i gerddwyr a beicwyr fel ei gilydd.

Am ragor o wybodaeth am yr hyn sydd gan Abertawe a'r cyffiniau i'w gynnig, dyma ychydig o ddolenni defnyddiol am yr ardal:

Os ydych yn chwilio am dŷ i'w rentu neu i'w brynu yn Abertawe, dyma ychydig o ddolenni i wefannau perthnasol:

Polisi Costau Adleoli

Mae'n bosibl y bydd staff newydd yn gymwys i dderbyn costau adleoli os maent yn byw mwy na 25 milltir o'u prif weithle ar hyn o bryd, ac yn bwriadu symud i rywle o fewn 25 milltir iddo. Gellwch lawrlwytho manylion llawn y meini prawf a'r rheoliadau yn:

Rheoliadau Adleoli