Cynlluniau Personol Gadael mewn Argyfwng

Cynlluniau Personol Gadael mewn Argyfwng

Mae Prifysgol Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu iechyd, diogelwch a lles ein staff.

Deallwn y bydd modd i nifer o bobl anabl adael adeiladau heb gymorth, fodd bynnag, efallai y bydd angen cymorth ar rai.

Mae Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng (PEEP) yn gynllun gadael mewn argyfwng unigol ar gyfer unigolion efallai bydd angen cymorth ychwanegol arnynt i sicrhau eu bod yn cyrraedd man diogel, mewn da bryd, mewn argyfwng.

Os ydych chi’n teimlo efallai fod angen Cynllun Personol Gadael mewn Argyfwng arnoch chi neu y byddai un o fudd i chi, cysylltwch â Sister Cathy Anthony yng Ngwasanaeth Iechyd Galwedigaethol y Brifysgol a fydd yn eich helpu i asesu eich cyflwr, yn amlinellu eich opsiynau a’ch ystyriaethau ac yn helpu wrth ddatblygu’ch cynllun.

Staff PEEP Process Map (April 2016) Cymraeg

Personal Emergency Evacuation Plan Questionnaire (April 2016) Cymraeg

Personal Emergency Evacuation Plan - Template (April 2016) Cymraeg

Personal Emergency Action Plan - Examples