LGBTQ Chynwysoldeb yn Uwch Addysg Gynhadledd

LGBTQ Chynwysoldeb yn Uwch Addysg Gynhadledd

image of a rainbow dragon

Dymuna Prifysgol Abertawe ynghyd â Phrifysgol De Cymru a Phrifysgol Caerdydd gyhoeddi eu bod yn galw am bapurau ac yn nodi’r dyddiad ar gyfer:

Ail Gynhadledd Flynyddol Cynwysoldeb LGBTQ mewn Addysg Uwch : Wynebu’r Ddraig

5ed a 6ed medi 2017

wedi ei chynnal a’i chyflwyno gan Brifysgol Abertawe, Cymru, DU.

Yn y gynhadledd genedlaethol hon ar gynwysoldeb mewn Addysg Uwch, byddwn yn edrych ar sut i gynnwys rhyngblethu mewn cwricwla cynhwysol ar draws Addysg Uwch gan sicrhau cydraddoldeb ym myd addysg ac ymchwil.

Rydym yn gwahodd papurau a phosteri ar bob agwedd o gynwysoldeb mewn AU gan edrych ar weithredu cwricwla cynhwysol, grwpiau a rhwydweithiau myfyrwyr a staff, gwaith ar ryw, trans* a thrawsnewid, gwaith ar ffeministiaeth, ethnigrwydd, crefydd, oed, swydd neu hunaniaeth, ar ryngblethu cydraddoldeb ar gyfer staff a myfyrwyr. Efallai eich bod wedi cychwyn prosiect i gynnwys amrywiol awduron ar gwricwlwm, neu wedi cyfeirio myfyrwyr i ddeall cefndiroedd amrywiol arweinwyr amlwg yn y maes. Efallai eich bod wedi cyhoeddi gwaith sy’n ymwneud â chynwysoldeb neu wedi tynnu ar adnoddau amrywiol i ddatblygu eich ymchwil a ffordd o ddysgu. Efallai eich bod yn gweithio mewn sefydliad sy’n cefnogi pobl LGBTQ a bod gennych wybodaeth o’ch gwaith i gynnig i’r rhai mewn AU. Rydym yn chwilio am bapurau beirniadol, darnau trafod ymchwil, astudiaethau achos a gweithdai rhyngweithiol i ddatblygu gweithgareddau cynhwysol.

Estynnwn wahoddiad i ysgolheigion, gweithredwyr, aelodau o’r gymuned, myfyrwyr ac eraill i gyflwyno crynodebau sydd ddim mwy na 250 gair gyda 50 gair o fywgraffiad ar unrhyw agwedd o hybu cwricwla cynhwysol mewn AU ar gyfer un ai papurau (15 munud), gweithdy rhyngweithiol (1 awr) neu bosteri.

Dyddiad Cau Cyflwyno Darn: 1 Gorffennaf 2017

Gyrrwch at: lgbtplus@abertawe.ac.uk gyda ‘Cyflwyno Crynodeb’ fel pwnc

 LGBTQ Inclusivity in Higher Education Conference banner