Technoleg efelychu ddatblygedig i optimeiddio adfer metelau uchel eu gwerth

Modelu problemau graddfa ddiwydiannol er budd economaidd sylweddol

ProcessingMae'r astudiaeth achos hon yn disgrifio creu technoleg efelychu ddatblygedig a'i defnydd gan gorfforaethau mwyngloddio rhyngwladol i optimeiddio adfer metelau uchel eu gwerth.

Roedd y dechnoleg efelychu'n ymwneud â datblygu dulliau cyfrifiannol datblygedig newydd ac offer meddalwedd i fodelu prosesau trwytholchi pentyrrau ar raddfa ddiwydiannol i'w cymhwyso ar raddfa fawr ddiwydiannol mewn gweithrediadau mwyngloddio mawr.

Mae'r ffocws hwn ar ddatblygu strategaethau gweithredol wedi'u hoptimeiddio wedi cynhyrchu buddion economaidd sylweddol wedi'u mesur mewn gwerthoedd o sawl miliwn o ddoleri i noddwyr diwydiannol. Mae hyn yn cynnwys $58 miliwn mewn refeniw ychwanegol ar gyfer un gorfforaeth amlwladol dros flwyddyn yn dilyn mabwysiadu pentyrrau a beiriannwyd yn seiliedig ar yr offer efelychu datblygedig.

Mae datblygiad y pecyn offer meddalwedd PHYSICA, sy'n cynnwys cyfres o algorithmau cydweddol newydd i alluogi datrys problemau cymhleth, wedi cael ei gymhwyso mewn ystod eang o broblemau ffiseg luosog, yn bennaf yng nghyd-destun cynhyrchu a mwyndoddi mwynau/metelegol.

Mae'r gallu i fodelu problemau graddfa ddiwydiannol, sy'n ymwneud â rhyngweithio cyfryngau mandyllog adweithiol ymysg ffenomenau ffisegol continwwm nodedig gyda geometreg gymhleth, wedi cynhyrchu buddion economaidd sylweddol. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos datblygu strategaethau gweithredol ar gyfer optimeiddio adfer metelau gwerth uchel mewn toddiant.

Mae ein hymchwil yn ymwneud â datblygu dulliau cyfrifiannol ac offer meddalwedd i fodelu problemau graddfa ddiwydiannol sy'n ymwneud â rhyngweithio cyfryngau mandyllog adweithiol ymysg ffenomenau ffisegol continwwm nodedig gyda geometreg gymhleth. Mae datrys hyn yn gofyn am gyfrifiannu clwstwr cyfochrog perfformiad uchel.

Cyflawnwyd cymwysiadau i drwytholchi pentyrrau o fwynau uchel eu gwerth, yn enwedig datblygu strategaethau gweithredol ar gyfer optimeiddio adfer metelau uchel eu gwerth mewn toddiant ers 2005, trwy brosiectau ar y cyd a ariannwyd yn sylweddol gan ddiwydiant.

Mae ein partneriaid diwydiannol i gyd yn brif gorfforaethau mwyngloddio a mwynau rhyngwladol.

Yn gyffredinol mae'r gwaith modelu'n tanysgrifennu naill ai'r penderfyniadau ynghylch cynllunio gweithrediadau'r dyfodol neu optimeiddio'r rhai sydd eisoes yn bodoli. Mae'r gweithrediadau diwydiannol hyn yn fentrau gwerth miliynau o ddoleri lle gall gwelliannau bach wneud gwahaniaeth enfawr i'r canlyniadau ariannol.

Processing