Peiriannu gwahaniaeth er 1920

O ddatblygu'r Dull Elfen Feidraidd yn Abertawe yn y 1960au i'n hymchwil bresennol yn troi adeiladau'n bwerdai, anelwn at sicrhau bod ein hymchwil yn cael gwir effaith.

Bwrw'ch golwg ar ein hymchwil ar waith: cael gwybod sut rydym wedi bod yn peiriannu gwahaniaeth.

Dull Elfen Feidraidd

Dull Elfen Feidraidd

Cydnabyddir ein gwaith o arloesi'r Dull Elfen Feidraidd fel un o'r 100 uchaf o ddarganfyddiadau a datblygiadau ym mhrifysgolion y DU sydd wedi newid y byd.

Mae'r Dull Elfen Feidraidd a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Abertawe gan Yr Athro Olek Zienkiewicz ym 1967 wedi'n galluogi i fod ar flaen y gad mewn technegau modelu cyfrifiannol sy'n caniatáu i beirianyddion ddylunio adeileddau a phrosesau wedi'u herio'n fwyfwy, gyda defnydd bach iawn o brofi arbrofol drud.

Cael gwybod sut mae ein gwaith ymchwil cyfrifiannol blaenllaw wedi cael effaith ddofn ar ddatrys problemau diwydiannol.

Gwerslyfr diffiniol

Gwerslyfr diffinio

Arweiniodd yr Athro J F (Jack) Richardson beirianneg gemegol ym Mhrifysgol Abertawe rhwng 1960 a 1987. Ei gampwaith oedd bod yn gydawdur ac yn olygydd y gwerslyfr cynhwysfawr Coulson and Richardson's Chemical Engineering.

Defnyddir y gwerslyfr safonol hwn i addysgu peirianyddion cemegol ledled y byd ers dros 50 mlynedd ac mae wedi cael ei gyfieithu i ieithoedd niferus. Dyma'r gwaith mwyaf cynhwysfawr o'i fath o hyd.

"Gall peirianneg chwarae rôl fawr iawn mewn meddygaeth fodern".

Deinameg Hylif Gyfrifiannol

Deinameg Hylif Gyfrifianno

Gwelir ein harbenigedd mewn Deinameg Hylif Gyfrifiannol mewn systemau megis y meddalwedd FLITE a ddefnyddir gan BAE Systems and Airbus.

Cyfeiriwyd dyluniad THRUST SSC a dorrodd record cyflymder tir y byd gan ein hymchwil i Ddeinameg Hylif Gyfrifiannol. Oherwydd llwyddiant y car diwethaf a dorrodd y gwahanfur sain, galwyd ar ein harbenigedd i ddylunio erodynameg BLOODHOUND SSC.

Cael gwybod sut rydym wedi gwella'r broses dylunio erodynamig ar gyfer y diwydiant awyrofod, trwy FLITE, system erodynameg gyfrifiannol.

Y dyfodol

Baglan Bay Innovation Centre

Rydym yn gyffrous am ddyfodol ein hymchwil beirianneg.

I gael gwybod beth rydym yn ei wneud nawr, bwrw golwg ar:

- Ein canolfannau technoleg strategol ymysg y gorau yn y byd
- Ein canolfannau a grwpiau ymchwil thematig
- Ein meysydd ymchwil a phrosiectau cyfredol

Mae ein hymchwil CFD wedi helpu i lunio BLOODHOUND SSC