Darpariaeth Iaith Gymraeg

Coleg Peirianneg Gefnogi'r Gymraeg

Mae gan fyfyrwyr peirianneg Abertawe siawns o gymryd elfennau o’i chwrs trwy gyfrwng y Gymraeg.

O sesiynau tiwtorial cyfeillgar i brosiectau 3ydd flwyddyn, ceir amryw ffyrdd o astudio'r pwnc mwyaf difyr y Brifysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.

  • Cyfle i ennill arian trwy ysgoloriaeth - 8 ar gael werth £100 i rai sy’n astudio 5 credyd
  • Dosbarthiadau llai
  • Addysg personol
  • Cyfathrebu ddwyffordd
  • Hyblygrwydd
  • Help gyda trosi termau o lefel A
  • Cynnal sgiliau iaith

Y Modiwlau sydd ar gael (ar hyn o bryd)

Semester

 

L

 

Credyd

Credyd Cymraeg

1             

EGW165/ EGW065

S/1

Basic Engineering Analysis 1A / Dadansoddiad peirianneg sylfaenol 1A

10

5

2

EGW166 /EGW166

S/1

Basic Engineering Analysis 2A / Dadansoddiad peirianneg sylfaenol 2A

10

5

1

EGW189

1

Engineering Analysis 1 / Dadansoddiad peirianneg  1

10

5

2

EGW190

1

Engineering Analysis 2 / Dadansoddiad peirianneg 2

10

5

1

EGW168

1

Engineering Professional Development / Datblygiad proffesiynol personol

10

5

2

EGWX

2

Cwrs i’w gadarnhau

 

 

1&2

EG-353

3

Prosiect unigol

30

10 -30