Peirianneg Sifil yn Abertawe

Caiff Prifysgol Abertawe ei dyfarnu’n barhaus fel un o’r prifysgolion gorau ar gyfer Peirianneg Sifil yn y Deyrnas Unedig.

Rydyn ni’n cael ein hadolygu yn barhaus gan banel cyswllt diwydiannol o beirianwyr gweithredol o gwmnïau fel:

- Arup - Atkins - Binnie Ferguson McIlveen - Dean & Dyball - Halcrow - Interserve - Mott MacDonald - Veryards O waith arloesol yr Athro 

Olek Zienkiewicz yn y 1960au, i’n gwaith presennol yn hyfforddi ymchwilwyr rhyngwladol o'r ansawdd uchaf, rydyn ni wedi cael ein cydnabod yn fyd-eang.

Rydyn ni’n un o’r canolfannau allweddol ar gyfer ymchwil a hyfforddiant mewn peirianneg a mecaneg gyfrifiadurol. Mae llawer o dechnegau a ddefnyddir mewn meddalwedd efelychu masnachol wedi deillio o Abertawe.

QS world university rankings by subject

Cydnabyddir adran Peirianneg Sifil, Prifysgol Abertawe fel un o’r 200 adran uchaf yn y byd (QS World Subject Rankings).