Defnyddiau Chwaraeon ym Mhrifysgol Abertawe

Abertawe yw un o ganolfannau blaenllaw'r DU ar gyfer hyfforddiant ac ymchwil defnyddiau.

Gan fod Gwyddor Chwaraeon bellach yn rhan annatod o'r Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe, wrth ochr y Ganolfan Ymchwil Defnyddiau, rydym mewn safle ardderchog i fod yn rhan o'r maes sy'n tyfu o dechnoleg defnyddiau sy'n ymwneud â chwaraeon.

Mae technoleg mewn cyd-destun chwaraeon a hamdden yn tyfu'n barhaus gyda diddordeb a gweithgarwch economaidd cyson yn y maes. Mae'r galw am raddedigion sydd ag arbenigedd technegol mewn defnyddiau peirianneg ynghyd â gwybodaeth am wyddor chwaraeon a'r diwydiant chwaraeon yn tyfu.

Hefyd, gyda chymaint o fodiwlau'n cael eu rhannu â chynlluniau gradd Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg eraill, mae'r rhagolygon gyrfaol yn y mwyafrif helaeth o'r sectorau sy'n ymwneud â defnyddiau yn well.

Astudio gyda ni

Defnyddiau Chwaraeon

Mae'r cynllun gradd yn cyfuno'r arbenigedd hir sefydledig mewn Defnyddiau yn y Coleg Peirianneg gydag arbenigedd yr adran Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff, sydd bellach yn rhan o'r Coleg.

Bwriad y radd yw darparu addysg dechnegol ddigonol mewn gwyddor a thechnoleg defnyddiau ynghyd â dealltwriaeth o fiomecaneg a meysydd perthynol i ganiatáu i fyfyrwyr arbenigo ym maes dylunio, datblygu, gweithgynhyrchu a defnyddio defnyddiau ac offer chwaraeon.

Ein gradd israddedig

BEng Defnyddiau Chwaraeon / cod UCAS J400

Mae'r cyrsiau hyn wedi'u hachredu gan y Sefydliad Defnyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3).

gradd achrededig

Mae'n bosib hefyd y bydd diddordeb gennych ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y graddau eraill sydd ar gael ym maes Gwyddor Defnyddiau a Pheirianneg.