Peirianneg Blwyddyn Sylfaen

Mae Peirianneg yn cynnig amrediad enfawr o gyfleoedd i raddedigion. Os nad oes gennych gymwysterau mynediad arferol, neu os ydych yn fyfyriwr tramor heb y gofynion mynediad ar gyfer y flwyddyn gyntaf, mae'r cynlluniau pedair blynedd hyn wedi'u dylunio i ddarparu mynediad ehangach i raddau anrhydedd achrededig.

Un o fanteision mwyaf y Flwyddyn Sylfaen yw ei fod yn hyblyg iawn wrth alluogi myfyrwyr i symud ymlaen at ddewis eang o feysydd pwnc mewn peirianneg gan gynnwys peirianneg Awyrofod, Sifil, Amgylcheddol, Cemegol, Mecanyddol, Meddygol, Defnyddiau a Trydanol.

Cynllun astudio

Blwyddyn Sylfaen

Mae'r Flwyddyn Sylfaen mewn peirianneg yn gyffredin i bob disgyblaeth. Mae'n hawdd trosglwyddo rhwng disgyblaethau Peirianneg yn ystod y flwyddyn. Ar ôl cwblhau'r Flwyddyn Sylfaen yn llwyddiannus, rydych yn symud ymlaen i Lefel 1 y radd.

Mae'r Flwyddyn Sylfaen (Lefel 0) yn cynnwys un ar ddeg modiwl wedi'u gwasgaru dros ddau floc addysgu.

Bydd y modiwlau'n cynnwys pynciau yn y meysydd canlynol:

  •  Mathemateg
  •  Sgiliau allweddol i beirianwyr
  •  Sylfeini Defnyddiau
  •  Mecaneg thermohylif
  •  Petrolewm strwythurol a defnyddiau polymerig
  •  Opteg a sain
  •  Trydan a magnetedd
  •  Mecaneg

Mae'r Flwyddyn Sylfaen yn ffurfio rhan o gynllun gradd BEng integredig ac mae'n destun i'r un ffioedd i israddedigion. Mae'n bosib y gallwch drosglwyddo i gynlluniau MEng dewisol ar ddiwedd Lefel 2.