Graddau Peirianneg Awyrofod

Cyrsiau Israddedig

BEng Peirianneg Awyrofod / UCAS H400
MEng Peirianneg Awyrofod /  UCAS H403
BEng Peirianneg Awyrofod (Blwyddyn mewn Diwydiant) / UCAS H402
MEng Peirianneg Awyrofod (Blwyddyn mewn Diwydiant) / UCAS H404
Peirianneg Awyrofod gyda Blwyddyn Sylfaen / UCAS H405

Cyrsiau ôl-raddedig

MSc Peirianneg Awyrofod
MSc drwy Ymchwil mewn Peirianneg Awyrofod
PhD neu MPhil Peirianneg Awyrofod

Mae ein graddau BEng, MEng a MSc yn achrededig  gan Sefydliad y Peirianwyr Mecanyddol (IMechE), y Gymdeithas Awyrennol Frenhinol (RAeS) a Sefydliad y Dylunwyr Peirianneg (IED).

IMechERASIED

Prifysgol Abertawe a phrosiect BLOODHOUND

Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe

Mae Peirianneg Awyrofod ym Mhrifysgol Abertawe ar flaen y gad o ran y dechnoleg ddiweddaraf. Mae ein technoleg sy’n arwain y byd wedi cyfrannu at lawer o brosiectau cyffrous:

  • Aerodynameg ar gyfer y car sy’n dal record bresennol y byd am gyflymder ar y tir, car uwchsonig Thrust, a’r car fydd â record byd y dyfodol am gyflymder ar y tir, car uwchsonig BLOODHOUND
  • Dyluniad yr uwch-jet deulawr Airbus A380

Mae gennym enw fel arweinydd mewn sawl agwedd ar awyrofod, yn rhyngwladol ac yn y Deyrnas Unedig. Rydym yn falch o’n cydweithio helaeth gyda chwmnïau rhyngwladol, megis:

  • BAE Systems
  • Rolls-Royce
  • EADS
  • Airbus