Peirianneg Amgylcheddol

Peirianneg Amgylcheddol

Peirianneg Amgylcheddol yn Abertawe

Gyda disgwyl i boblogaeth y byd gyrraedd naw biliwn yn 2050, bydd mwy a mwy o bwysau er mwyn sicrhau digon o ddŵr glân, awyr iach, tir a bwyd. Trown felly at beirianwyr amgylcheddol i gael atebion.

Mae peirianwyr amgylcheddol yn sicrhau’r defnydd gorau o adnoddau naturiol, yn helpu i ddatblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy ac yn gwneud y defnydd gorau o ddeunyddiau.

Mae gennym gysylltiadau cryf â diwydiant. Mae hyn yn cynnwys cwmnïau gweithgynhyrchu diwydiannol mawr, fel cwmni dur Tata, a rhai bach, fel Tubex, y sector ynni amgen, cwmnïau trin dŵr, ac awdurdodau lleol ym meysydd ailgylchu a thrin gwastraff.

Mae ein graddau Peirianneg Amgylcheddol yn paratoi graddedigion i fod yn beirianwyr ar gyfer yr unfed ganrif ar hugain, sy’n barod i wynebu heriau amgylcheddol diwydiant a’r gymdeithas. Mae’r galw am raddedigion peirianneg amgylcheddol yn dal i fod yn uchel, a chaiff cyflogau cychwynnol ardderchog eu cynnig i raddedigion.

Peirianneg Amgylcheddol