Nanodechnolegau a Microdechnolegau ar gyfer Gofal iechyd

Helpu cwmnïau ym maes Gofal Iechyd yng Nghymru

Mae nanodechnoleg a microdechnoleg ar flaen y gad o ran arloesi ym maes gofal iechyd. Mae'r prosiect Nanodechnolegau a Microdechnolegau ar gyfer Gofal Iechyd yn adeiladu ar fuddsoddi blaenorol yr Undeb Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru. Y nod yw datblygu technolegau newydd trwy gynnig cymorth a chyfleusterau o'r radd flaenaf i gwmnïau yn rhanbarth gystadleuol Cymru.

Mae'r prosiect yn darparu arbenigedd nanodechnoleg a microdechnoleg wedi'i dargedu ar gyfer gofal iechyd a diwydiannau perthynol. Gan ddefnyddio cyfleusterau o'r radd flaenaf yn y Ganolfan Nano-iechyd newydd a'r rhai yng Nghanolfan Argraffu a Chaenu Cymru, mae'r prosiect yn gallu cynnig cymorth cost-effeithiol hyfedr i gwmnïau sydd am ddatblygu technolegau arloesol, neu wella cynnyrch a phrosesau presennol. Amcanion y prosiect yw sicrhau ystod o allbynnau a chanlyniadau fydd yn effeithio ar economi Cymru, a gwella gofal iechyd pobl ledled y byd.

Cyflawnir y prosiect trwy roi cymorth technegol, a gwaith Ymchwil a Datblygu cydweithredol, trwy swyddogion ymchwil newydd yn ogystal ag academyddion a chlinigwyr presennol Prifysgol Abertawe. Mae nifer o brosiectau ar gyfer myfyrwyr Gradd Meistr drwy Ymchwil ar gael hefyd.

Ariennir y prosiect gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, gan Brifysgol Abertawe, a chan ddiwydiant.

Am ragor o wybodaeth am weithio gyda ni ar y prosiect hwn, CLICIWCH YMA.