KESS II i Fyfyrwyr

Mae Ysgoloriaethau KESS PhD a Gradd Feistr Ymchwil yn wobrau cydweithredol gyda phartner cwmni. 

 • Ysgoloriaeth PhD neu Radd Feistr Ymchwil
 • Mewn cydweithrediad â phartner cwmni.
 • Ymchwil yn benodol i'r busnes hwnnw neu ei sector
 • Mae'n cynnwys gwobr sgiliau lefel uwch ôl-raddedig
 • Addas i fyfyrwyr syn'n byw yn Rhanbarth Gorllewin Cymru a'r Cymoedd neu Ranbarth cyfagos ac syn'n gymwys i weithio yn yr ardal wedi'u cyfnod astudio
 • Rhaid bod yn ddinesydd yn y DU neu'r UE a bod yn gymwys am ffioedd cartref/UE

Ysgoloriaethau ôl-raddedig

Ysgoloriaethau PhD

 • Arwain at gymhwyster PhD
 • Gwerth y Dyfarniad: Cyflog o £14,340 ar gyfer 2017-18 (yn codi yn unol â chwyddiant ar gyfer y ddwy flynedd sy'n weddill). Mae gan bob ysgoloriaeth gyllideb ychwanegol ar gyfer teithio, offer/nwyddau a hyfforddiant i gefnogi eich gwaith ymchwil. Telir y ffioedd ar gyfer deiliaid Ysgoloriaeth PhD KESS gan Brifysgol Abertawe.
 •  Hyd: Llawn amser am 3 blynedd. (Rhaid cyflwyno’r rhain 6 mis wedi’r cyfnod astudio o dair blynedd wedi’u hariannu)
 •  Mae cyflawni Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolor KESS. (Mae’r PSDA yn seiliedig ar ddyfarniad 60 credyd)

Ysgolorieath Meistr Ymchwil

 • Arwain at gymhwyster Mhres neu MSc drwy ymchwil. (Nid oes angen i ymgeiswyr chwilio am bartneriaid, dim ond gwneud cais)
 •  Gwerth y Dyfarniad: Cyflog o £11,472 ar gyfer 2017/18. Mae gan bob ysgoloriaeth gyllideb ychwanegol ar gyfer teithio, offer/nwyddau a hyfforddiant i gefnogi eich gwaith ymchwil. Nid yw deiliaid Ysgoloriaeth Meistr Ymchwil KESS yn talu ffioedd.
 •  Hyd: Llawn amser am 1 flwyddyn. (Rhaid cyflwyno traethodau ymchwil 3 mis wedi’r cyfnod astudio o flwyddyn wedi’i ariannu)
 •  Mae cyflawni Dyfarniad Datblygu Sgiliau Ôl-raddedig (PSDA) yn orfodol i bob ysgolor KESS. (Mae’r PSDA yn seiliedig ar ddyfarniad 30 credyd)

Cymhwysedd

I fod yn gymwys i ymgeisio am wobr KESS, rhaid eich bod yn byw, ar y pwynt mynediad, yn Rhanbarth Rhaglen Gorllewin Cymru a'r Cymoedd neu Ranbarth cyfaos.  Rhaid i chi hefyd fod un gymwys am Ffioedd Cartref/UE.  Rhaid i chi fod â hawl cymryd cyflogaeth daledig yn Rhanbarth Rhaglen Cynru a'r Cymoedd ar ôl gorffen yr ysgoloriaeth.  Cliciwch yma am wybodaeth bellach o ran ffioedd. 

Am feini prawf cymhwysedd myfyrwyr pellach, gwelwch y manylion o'r prosiectau unigol.

KESS II

Mae Ysgoloriaeth Sgiliau'r Economi Wybodaeth (KESS) yn fenter Gymru gyfan dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Caiff ei hariannu'n rhannol gan raglen gydgyfeirio Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ar gyfer Gorllewin Cymru a’r cymoedd.