Am KESS II

Mae KESS yn sefyll am Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth. Mae KESS II yn rhaglen Cydgyfeirio Ewropeaidd mawr dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran y sector Addysg Uwch yng Nghymru. Yn manteisio ar Gronfeydd Cymdeithasol Ewrop (ESF), mae KESS II yn cefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol (Meistr Ymchwil a PhD) gyda phartneriaid allanol wedi’u lleoli yn Rhanbarth y Rhaglen yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd.


Bu i KESS I redeg tan 2015. Bydd KESS II yn rhedeg o 2015 tan 2021 ac yn darparu 645 o leoedd PhD a graddau Meistr ledled y sector Addysg Uwch yng Nghymru.

Amcanion Allweddol

  • Cynyddu capasiti ymchwil busnesau bach a chanolig drwy gysylltu gyda phrosiectau PhD / Meistr
  • Annog busnesau bach a chanolig i wneud gwaith ymchwil a recriwtio ymchwilwyr
  • Paratoi a hyfforddi unigolion i gyfrannu at ymchwil fel gweithwyr proffesiynol
  • Cefnogi datblygiad technolegau allweddol yn Rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd
  • Hyrwyddo datblygu sgiliau lefel uwch

Cysylltwch รข ni

Tîm KESS II Prifysgol Abertawe

Mike McMahon,Rheolwr Prosiect KESS II Abertawe          Jane Kelly, Cydlynydd Prosiect
E-bost: M.P.McMahon@swansea.ac.uk                                   E-bost: J.Kelly@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 606282                                                                 Ffôn: 01792 513565

Cassy Froment, Cynorthwyydd Cefnogaeth Prosiect        Jane Phipps, Cydlynydd Prosiect
E-bost: C.J.Froment@swansea.ac.uk                                      E-bost: E.J.Phipps@swansea.ac.uk
Ffôn: 01792 513728                                                                 Ffôn: 01792 513729

Lluniau o Gampws y Bae

Swyddfa Safonol KESS II (Llun, Mawrth, Iau, Gwener):

Ystafell A130, Llawr 1af
Canolfan Peirianneg
Prifysgol Abertawe
Campws y Bae
Ffordd Fabian
Crymlyn Burrows
Abertawe, SA1, 8EN

Lluniau o Gampws Singleton

Rydym yn gweithredu o Gampws Singleton ar ddydd Mercher:
3ydd Llawr (Canolfan ILS)
Sefydliad Gwyddorau Bywyd 2
Prifysgol Abertawe
Parc Singleton
Abertawe
SA2 8PP

KESS II

Ysgoloriaeth Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS) yn Gymru gyfan sgiliau lefel uwch yn fenter a arweinir gan Brifysgol Bangor ar ran y sector AU yng Nghymru. Fe’i cyllidir yn rhannol gan Gronfeydd Cymdeithasol Ewropeaidd (ESF) cydgyfeirio ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.