Consortiwm Ymchwil Academaidd Ffotofoltäig Solar

Yr Athro Stuart Irvine, Cyfarwyddwr SPARC II

Yr Athro Stuart Irvine, Cyfarwyddwr SPARC II

Bydd SPARC II yn creu gwerth ychwanegol drwy rwydwaith ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang yn darparu ystod o sgiliau ar gyfer creu cenhedlaeth newydd o realiti a thechnoleg ffotofoltäig.

Beth yw SPARC II?

Mae SPARC II yn Weithrediad SO1.1 a ariennir gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru, a'r buddiolwyr yw Prifysgolion Abertawe, Aberystwyth a Bangor. Fe'i harweinir gan Brifysgol Abertawe a bydd yn rhedeg tan fis Rhagfyr 2020. Bydd SPARC II yn datblygu themâu newydd mewn ymchwil ynni ffotofoltäig solar a fydd yn mynd i'r afael â'r heriau mawr. Bydd yr ymchwil yn chwilio am ddatrysiadau gwerth ychwanegol i'r heriau technoleg hyn, a fydd yn creu cyfleoedd gweithgynhyrchu a chyflenwi newydd i ddiwydiant yng Nghymru.

Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Dr Dan Lamb
Rheolwr Prosiect SPARC II
Canolfan Ymchwil Ynni Solar
Y Coleg Peirianneg,
Prifysgol Abertawe,
Canolfan OpTIC, Ffordd William Morgan,
Parc Busnes Llanelwy, LL17 0JD

Staff

Y Ganolfan Ymchwil Ynni Solar, Prifysgol Abertawe

Athro Stuart Irvine

Dr Dan Lamb

Dr Andrew Clayton

Dr Giray Kartopu

Mrs Emma Dawson-Parry

Mr Stephen Jones

Mr Peter Siderfin

 

Canolfan Dylunio Systemau Electronig, Prifysgol Abertawe

Dr Petar Igic

 

Adran Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth

Athro Andy Evans

 

Cemeg, Prifysgol Abertawe

Athro Peter Holliman

Dr Rosie Anthony

Dr Leo Furnell

 

Peirianneg Electronig, Prifysgol Bangor

Dr Jeff Kettle

 

Hyb Deunyddiau, Prifysgol Abertawe

Dr Matt Carnie

Dr Chao Zhao

Canolfan Dylunio Systemau Electronig

Cyhoeddiadau

Rhestr o Gyhoeddiadau

Ymchwil SPARC II

Mae nodau ymchwil SPARC II wedi'u hymgorffori i strwythur pecyn gwaith i sicrhau y bydd SPARC II yn adeiladu ar arbenigedd ymchwil y chwe thîm cyfrannog i sicrhau gwerth ychwanegol i'r buddsoddiad hwn gan ERDF. Bydd y chwe Chanolfan Ymchwil yn gweithio o dan nifer o benawdau pecyn gwaith, y'u hadnabyddir fel tasgau.

Canolfan Ymchwil

Y Brifysgol

Arbenigedd Ymchwil

CSER

Abertawe

Dyddodiad anwedd cemegol a deunyddiau ffotofoltäig haen denau ar gyfer caenu â deunyddiau anorganig, dylunio modiwlau arloesol, ymgrynhoi a modiwlau tra ysgafn.

ESDC

Abertawe

Electroneg pŵer clyfar ar gyfer cael pŵer yn fwy effeithlon o dan wahanol amodau golau.

Hyb Deunyddiau

Abertawe

Nodweddu uwch celloedd ffotofoltäig organig ac anorganig i graffu'n newydd ar wella effeithlonrwydd ffotofoltäig a sefydlogrwydd hirdymor.

Ffiseg

Aberystwyth

Nodweddu deunyddiau uwch gan ddefnyddio offer clwstwr pwrpasol gan ymgorffori dulliau optegol a phelydr X amser real i graffu'n newydd ar ffiseg dyfeisiau ffotofoltäig ac archwilio technegau monitro uniongyrchol ar gyfer gwneuthuriad modiwlau ffotofoltäig.

Cemeg

Abertawe

Synthesis deunyddiau ffotofoltäig newydd a gwneuthuriad i fodiwlau a dyfeisiau newydd.

Peirianneg Electronig

Bangor

Profi hyd oes yn gynt a dulliau methiant mewn modiwlau a dyfeisiau ffotofoltäig newydd, gwella cynhyrchu ynni ffotofoltäig hirdymor.

 

Pecyn Gwaith

Disgrifiad

WP1

Ymchwilio deunyddiau ffotofoltäig newydd i gyflawni cynaladwyedd hirdymor diwenwyn a photensial ar gyfer perfformiad uchel.

WP2

Gwneuthuriad modiwlau ffotofoltäig arloesol i gynnwys modiwlau tra ysgafn, modiwlau ffotofoltäig hyblyg, potensial ar gyfer integreiddio pensaernïol.

WP3

Profi hyd oes ac amgylcheddol ymgrynhoi modiwlau ffotofoltäig i bennu'r cryfder posib.

WP4

Electroneg pŵer clyfar ar gyfer cymwysiadau ffotofoltäig.

WP5

Technegau caenu deunyddiau haen denau uwch: o ddealltwriaeth sylfaenol i wireddu mewn labordy.