Rhaglenni Ymchwil Ôl-raddedig

Mae Coleg y Gyfraith a Throseddeg yn gartref i gymuned gyfeillgar a llwyddiannus o fyfyrwyr doethurol o bedwar ban byd.  Fel myfyriwr PhD neu MPhil, byddwch yn cael cefnogaeth ein staff academaidd, yn cael cyfle i gyfrannu at brosiectau ymchwil y Coleg ac yn cael defnyddio ein hystafell astudio i Ôl-raddedigion.

Dewiswch eich pwnc

Mae cwrs PhD neu MPhil yn cynnwys astudio maes ymchwil hunan-ddewisol am nifer o flynyddoedd.  Rydym ni yma i helpu - o deilwra eich syniad cychwynnol i ddatblygu eich sgiliau ymchwil.  Cliciwch ar y botymau pwnc i weld enghreifftiau o’r testunau y gallwch eu dewis ac am arweiniad ar wneud cais.

Cysylltu â ni

Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau - buasem wrth ein bodd petaech yn cysylltu!

Rydym ar agor rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.