Sut i wneud cais

Sut i wneud cais

1. Cais arlein 

Darllenwch ein Llawlyfr cyn cyflwyno cais arlein. Y ffordd gyflymaf i gyflwyno'ch cais a derbyn penderfyniad yw cyflwyno'ch cais arlein.

1.       Gwneud cais ar-lein

Gwneud cais ar-lein yw’r ffordd gyflymaf i wneud cais a chael penderfyniad ar eich cais. Nodwch mai dim ond drwy gyfrwng y Saesneg y mae ein ffurflen gais ar-lein ar gael ar hyn o bryd.  Serch hynny, gellir llwytho i lawr y pecyn cais Cymraeg isod.

Apply now button (welsh)

 

2. Trwy bost neu e-bost

Lawrlwythwch ein  Pecyn Cais [PDF] ac anfon y ffurflen, ar ôl ei chwblhau, trwy bost neu e-bost i:

Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig

Prifysgol Abertawe

Parc Singleton

Abertawe SA2 8PP

Y Deyrnas Unedig

E-bost: postgraduate.admissions@abertawe.ac.uk

Ffôn: +44(0)1792 295358

Ffurflen eirda

Lawrlwythwch y Ffurflen Eirda [PDF] ] gan ei hanfon at y canolwyr a enwebwyd gennych. *Sylwer - Bydd angen fersiwn ddiweddaraf Adobe® Reader® (cewch ei lawrlwytho yma). Cofiwch gadw'ch ffurflen gais wrth i chi ei llenwi.

​Mae gan rai Colegau ddyddiadau cau sefydlog ar gyfer eu cyrsiau Meistr a Addysgir a/neu eu graddau ymchwil - gweler manylion y cyrsiau unigol. Anogir ymgeiswyr ar gyfer cyrsiau eraill i wneud cais erbyn 31 Gorffennaf er mwyn sicrhau lle. Fel arfer, mae cofrestru ar gyfer cyrsiau Meistr a Addysgir yn digwydd yn hwyr ym mis Medi. Mae cofrestru ar gyfer graddau ymchwil yn digwydd yn hwyr ym mis Medi, ym mis Ionawr, ym mis Ebrill, ac ym mis Gorffennaf.

Polisi Derbyn

Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch ein Polisi Derbyn

Prosesau Ymgeisio Ansafonol

Nodwch fod gan y cyrsiau canlynol brosesau ymgeisio gwahanol: