Profion Iaith Saesneg derbyniol

Profion Iaith Saesneg derbyniol

Rhaid bod unrhyw brawf wedi'i sefyll yn ystod y ddwy flynedd cyn dyddiad cychwyn eich cwrs ym Mhrifysgol Abertawe. Os nad ydych wedi cael un o'r sgoriau a restrir isod, rhowch wybod i'r Swyddfa Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig trwy anfon eich tystysgrif brawf beth bynnag. Mewn achosion o'r fath, gallai'r Brifysgol fynnu eich bod yn ailsefyll y prawf neu eich bod yn mynychu cwrs Saesneg cyn-sesiwn a ddarperir gan yr adran Gwasanaethau Hyfforddiant Iaith Saesneg.

 

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Tystysgrif Saesneg Uwch Caergrawnt

C

B

A

A

Tystysgrif Hyfedredd Saesneg Caergrawnt

 

C

B

B

IELTS

5.5

6.0

6.5

7.0

Michigan (ECPE)

 

Pasio

Anrhydedd

Anrhydedd

Michigan (MELAB)

 

80

90

90

Prawf Saesneg Pearson (Academaidd)

51

56

61

67

Prawf Saesneg Pearson (Cyffredinol)

Lefel 3 

Lefel 4

Lefel 4

Lefel 5

Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe ar gyfer Rhaglen Astudio yn y Brifysgol (lefel 4)

D

C

B

A

Prawf Saesneg Prifysgol Abertawe

5.5

6.0

6.5

7.0

TOEFL (IBT - ar y rhyngrwyd)

69

79

88

96

TEEP Prifysgol Reading

5.5

6.0

6.5

7.0

(i) - Mae 5.5 yn is na gofynion lleiaf y Brifysgol, ond byddai'n dderbyniol mewn amgylchiadau eithriadol.

(ii) - Dyma ofyniad lleiaf y Brifysgol am fynediad ar Lefel 1 israddedig a rhai rhaglenni ôl-raddedig (gweler eich llythyr cynnig am fanylion).

(iii) - Dyma ofyniad lleiaf y Brifysgol am fynediad ar Lefel 2 israddedig a'r rhan fwyaf o raglenni ôl-raddedig (gweler eich llythyr cynnig am fanylion).

(iv) - Dyma ofyniad lleiaf y Brifysgol am fynediad i nifer fechan o raglenni ôl-raddedig.