Addysg trwy gyfrwng y Saesneg

Gwybodaeth Saesneg

Ni fydd raid i chi gymryd prawf iaith Saesneg diogel os ydych wedi cael eich dysgu trwy gyfrwng yr iaith Saesneg ar lefel uwchradd neu'n uwch, mewn un o'r gwledydd canlynol, ac wedi ennill y cymhwyster a'r radd isaf a restrir.

Ynysoedd Bermwda

Tystysgrif Addysg Uwchradd

Saesneg, Gradd C neu'n well

Botswana

Tystysgrif Gyffredinol Addysg Uwchradd

Saesneg, Gradd C neu'n well

Brwnei

Lefel Gyffredinol Caergrawnt

Saesneg, Gradd C neu'n well

Y Camerŵn

Lefel Gyffredinol

Saesneg, Gradd C neu'n well

Gambia

Cyngor Arholiadau Gorllewin yr Affrig

Saesneg, Gradd C6 neu'n well

Ghana

Cyngor Arholiadau Gorllewin yr Affrig

Saesneg, Gradd C6 neu'n well 

Hong Kong

Diploma Addysg Uwchradd Hong Kong

Saesneg, Gradd 3 neu'n well

India  

Saesneg, Safon XII:

Israddedig, 65% neu'n well

Ôl-raddedig, 70% neu'n well

Cenia

Tystysgrif Addysg Uwchradd Cenia

Saesneg, Gradd D neu'n well

Malawi

Tystysgrif Addysg Ysgolion Malawi

Saesneg, Gradd C6 neu'n well

Maleisia

Tystysgrif Addysg Maleisia

Saesneg, Gradd 6 neu'n well

Malta

Tystysgrif Addysg Uwch

Saesneg, Gradd C neu'n well

Mawrisiws

Lefel Gyffredinol

Saesneg, Gradd C neu'n well

Nigeria

Cyngor Arholiadau Gorllewin yr Affrig

Saesneg, Gradd 6 neu'n well

Norwy

Tystysgrif Gadael Ysgolion Uwchradd Uwch

Saesneg, Gradd 4 neu'n well

Sierra Leone

Cyngor Arholiadau Gorllewin yr Affrig

Saesneg, Gradd C6 neu'n well

Singapôr

Lefel Gyffredinol

Saesneg, Gradd C neu'n well

De Affrig

Tystysgrif Hŷn Genedlaethol

Saesneg, Gradd C/5 neu'n well

Tansanïa

Tystysgrif Addysg Uwchradd

Saesneg, Gradd C neu'n well

Wganda

Tystysgrif Addysg Wganda

Saesneg, Gradd C neu'n well

Sambia

Tystysgrif Ysgolion Sambia

Saesneg, Gradd 6 neu'n well