Mathemateg, Peirianneg a Chyfrifiadureg: Ysgoloriaeth EPSRC PhD wedi’i Hariannu: Gwella canfod metel ar gyfer adnabod bygythiadau i ddiogelwch gan ddefnyddio cyfrifiadura gwyddonol

Dyddiad cau: Ymgeisiwch cyn gynted â phosibl

Gwybodaeth Allweddol

Dyddiad cychwyn: Gorffennaf neu Hydref 2018

Gwahoddir ceisiadau am ysgoloriaeth ymchwil y Deyrnas Unedig / Undeb Ewropeaidd yng Nghanolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol (ZCCE), Coleg Peirianneg, Prifysgol Abertawe. Mae Prifysgol Abertawe ymysg y 30 o sefydliadau gorau yn y DU o ran ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014).

Bydd prosiect 3 blynedd newydd ar wella canfod metel ar gyfer adnabod bygythiadau i ddiogelwch yn dechrau yn yr Hydref 2017 a bydd yr ysgoloriaeth ymchwil PhD yn rhan o dîm a fydd hefyd yn cynnwys ymchwilwyr ôl-ddoethurol a chydweithredwyr yn Adran Fathemateg, Coleg y Brifysgol, Llundain ac Ysgolion Mathemateg a Pheirianneg Drydanol ac Electronig, Prifysgol Manceinion. Prif oruchwyliwr yr ymgeisydd llwyddiannus fydd Dr P.D. Ledger <http://www.swansea.ac.uk/staff/engineering/p.d.ledger/> yn ZCCE sydd hefyd yn brif ymchwilydd y prosiect.

Nod y PhD fydd gwella nodweddu a lleoliad sy’n arwain bygythiadau i ddiogelwch trwy ddefnyddio algorithmau cyfrifiadura gwyddonol. Bydd gan y myfyriwr fynediad i glwstwr o gyfrifiaduron perfformiad uchel newydd y Coleg Peirianneg sydd â 73 o nodau a phob un yn cynnwys 28 o greiddiau. Bydd hefyd yn derbyn cyfrifiadur i ryngwynebu'r cyfleusterau hyn. Disgwylir y bydd y myfyriwr yn gweithio'n agos gydag aelodau tîm eraill a mynychu cyfarfodydd ymchwil yn ogystal â rhoi cyflwyniadau yn ystod cynadleddau a gweithdai. Bydd y myfyriwr hefyd yn ysgrifennu adroddiadau technegol gan ddisgrifio cynnydd ei ymchwil ar ffurf y gellir ei gyflwyno i gyfnodolion academaidd a adolygwyd gan gydweithwyr.

Cymhwyster

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd Meistr (MEng, MMath, MPhys, MSc neu MSci) mewn Peirianneg, Mathemateg neu Ffiseg. Dylent naill ai fod wedi ennill dosbarth cyntaf neu 2.1 ar lefel gradd israddedig a rhagoriaeth ar lefel ôl-raddedig (os yn berthnasol).

Oherwydd cyfyngiadau cyllidebol, mae’r ysgoloriaeth ymchwil hon yn agored i ymgeiswyr o'r Deyrnas Unedig Ewropeaidd yn unig.

Arbenigedd mewn algorithmau rhifiadol ar gyfer datrys hafaliaid gwahaniaethol rhannol (e.e. elfennau meidraidd, elfennau ffiniol) a bod yn alluog o ran rhaglennu un neu fwy o'r canlynol MATLAB, Python, Fortran, C/C++. Mae gwybodaeth a phrofiad o electromagneteg (cyfrifiadol) hefyd yn ddymunol.

Dylai'r ymgeisydd delfrydol hefyd gallu gweithio'n effeithiol mewn tîm a bod yn frwdfrydig dros weithio'n agos gyda'r defnyddwyr terfynol a diwydiant.

Cyllid

Mae'r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu'r DU ynghyd â chyflog blynyddol o £14,777. Cronfeydd ymchwil cyfyngedig ar gael hefyd ar gyfer teithio i gynadleddau.

Sut i Ymgeisio

I wneud cais anfonwch y ddogfennaeth ganlynol at Dr P.D. Ledger (p.d.ledger@abertawe.ac.uk):

  • CV gan gynnwys trawsgrifiad o'ch marciau
  • Enwau a manylion cyswllt eich canolwyr
  • Llythyr eglurhaol

Mae croeso i chi anfon ymholiadau anffurfiol am yr ysgoloriaeth hon at Dr P. D. Ledger (p.d.ledger@abertawe.ac.uk / +44 (0)1792 602554).