Peirianneg Gyfrifiadurol: Ysgoloriaeth PhD wedi’i Hariannu: Reduced order modelling for shape optimisation

Dyddiad cau: 31 Hydref 2017

Gwybodaeth Allweddol

Mae Prifysgol Abertawe ymysg y 30 o sefydliadau gorau yn y DU o ran ymchwil (Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014) a chafodd ei henwi'n Brifysgol y Flwyddyn Cymru 2017 gan Ganllaw Prifysgolion Da The Times a Sunday Times.

Dyddiad dechrau: Ionawr 2018

Mae'r prosiect yn anelu at gynnwys techneg gostwng trefn yn rhan o feddalwedd CFD wedi'i hen sefydlu i alluogi cynnal asesiad cyflym ar effaith geometreg ar lif y strwythur.

Bydd y myfyriwr yn gweithio yng ngrŵp Dr Ruben Sevilla, yr Athro Oubay Hassan a'r Athro Ken Morgan.

Cymhwyster

Dylai ymgeiswyr feddu ar radd israddedig mewn Peirianneg, Mathemateg neu bynciau cysylltiedig.

Ffafrir profiad ym maes rhaglennu.

Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr rhyngwladol ar y ddealltwriaeth y byddai'n rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus dalu'r gwahaniaeth rhwng y ffioedd a ddyfernir (£4,500) a graddfa'r ffioedd rhyngwladol. 

Cyllid

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu’r DU/UE (£4,500), yn ogystal â chyflog o tua £15,000.

Sut i Ymgeisio

I wneud cais dylech gwblhau'r dogfennau canlynol a'u hanfon drwy e-bost at yr Athro Oubay Hassan (o.hassan@abertawe.ac.uk):

Croesewir ymholiadau anffurfiol ynghylch yr ysgoloriaeth ymchwil hon a dylid eu cyfeirio at yr Athro Oubay Hassan (o.hassan@abertawe.ac.uk).