Cemeg/Gwyddor Deunyddiau: PhD wedi'i ariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol: Deunyddiau Catalytig Newydd ar gyfer Defnyddio Carbon Deuocsid

Dyddiad cau: Cyn gynted â phosib

Gwybodaeth Allweddol

Nod y prosiect yw datblygu deunyddiau catalytig newydd ar gyfer trosi CO2 i gynhyrchion sy'n cynnig gwerth ychwanegol. Yn benodol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dylunio, yn paratoi ac yn profi catalyddion cyfansawdd polymer-metel ar gyfer trosi electrogemegol CO2 i gemegau a thanwyddau carbon. Bydd yr ymchwil hon hefyd yn cynnwys deall y synergedd polymer-metel yn y broses gatalytig. Mae profiad mewn un neu ddau o'r meysydd canlynol hefyd yn ddymunol: electrogemeg, cemeg polymerau, gwyddor deunyddiau, catalyddu.

Gwneir y gwaith ymchwil, datblygu ac arloesi hwn yng nghyfleusterau newydd Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni Prifysgol Abertawe. Nod y Sefydliad yw "adeiladu'r bont i ddyfodol ynni cynaliadwy, fforddiadwy a diogel drwy ddarganfod technoleg newydd a'i rhoi ar waith”. Mae datblygu technolegau newydd ar gyfer trosi CO2 yn elfen strategol integredig o'r ymdrech ar y cyd hon.

Cymhwyster

Mae'n rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn cemeg, peirianneg, mathemateg neu wyddoniaeth.

Mae ceisiadau ar agor i fyfyrwyr o'r Deyrnas Unedig, myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd a myfyrwyr tramor, ond dim ond ffioedd y DU/UE gaiff eu talu gan yr ysgoloriaeth. Felly, bydd angen i fyfyrwyr rhyngwladol dalu’r gwahaniaeth rhwng ffioedd dysgu’r DU/UE a ffioedd dysgu rhyngwladol.

Cyllid

Mae’r ysgoloriaeth ymchwil yn talu cost lawn ffioedd dysgu’r Deyrnas Unedig/Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â chyflog di-dreth o £14,296 y flwyddyn.

Bydd £800 ychwanegol ar gael ar gyfer treuliau ymchwil. 

Sut i Ymgeisio

I wneud cais am yr ysgoloriaeth hon, anfonwch CV a llythyr eglurhaol yn amlinellu'ch addasrwydd at:

Dr Enrico Andreoli: e.andreoli@abertawe.ac.uk

Os hoffech wneud ymholiadau anffurfiol ynghylch yr ysgoloriaeth hon, mae croeso i chi gysylltu â Dr Andreoli ar y cyfeiriad e-bost uchod neu drwy ffonio: +44 (0) 1792 60 2524