Pob Maes Pwnc: Ysgoloriaeth y Deyrnas Unedig Activia Training

Dyddiad cau: 31 Mai 2018

Gwybodaeth Allweddol

Mae Activia Training yn cynnig ysgoloriaeth flynyddol gwerth £1,000 i fyfyrwyr colegau a phrifysgolion yn y Deyrnas Unedig. Nid oes gofyniad ynghylch cwrs astudio penodol a gallwch wario'r arian ym mha bynnag ffordd a fyddai o'r budd mwyaf i'ch astudiaethau.

Bydd dau ddyfarniad ysgoloriaeth gwerth £500 y flwyddyn, yn rhedeg hyd at fis Mai a mis Tachwedd fel a ganlyn:

 • Bydd DAU enillydd fideo yn derbyn £165 YR UN
 • Bydd DAU enillydd erthygl blog yn derbyn £85 YR UN

Yn ogystal, bydd pob cais y dyfernir ei fod o safon addas yn gymwys i dderbyn dyfarniad ail safle fel a ganlyn:

 • Fideos ar YouTube: £15
 • Erthyglau Blog: £10

Caniateir un cais y myfyriwr, y cyfnod dyfarnu yn unig.

Terfynau amser:

Caiff cyflwyniadau a gyflwynir AR neu CYN 30 Tachwedd 2017 eu cynnwys fel rhan o ddyfarniad mis Tachwedd.
Caiff cyflwyniadau a gyflwynir AR neu CYN 31 Mai 2017 eu cynnwys fel rhan o ddyfarniad mis Mai.
Cysylltir ag ymgeiswyr llwyddiannus ar ddiwedd y mis dilynol.

Cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon mae'n rhaid i chi ddiwallu'r meini prawf canlynol:

 • Mae'n rhaid eich bod yn mynychu neu wedi diogelu lle ar raglen Israddedig neu Ôl-raddedig mewn sefydliad addysg uwch cydnabyddedig yn y Deyrnas Unedig
 • O leiaf 16 oed

Mae'n rhaid i chi roi caniatâd i ni gyhoeddi'r canlynol os byddwch chi'n enillydd neu'n cyflwyno gwaith sy'n haeddu clod arbennig:

 • Eich enw
 • Eich ardal breswyl (nid eich cyfeiriad llawn)
 • Eich cyflwyniad

Hefyd mae'n rhaid bod gennych gyfrif banc neu debyg (mae PayPal yn wych) y gallwn dalu arian iddo yn electronig.
Am resymau trosglwyddo diogel nid ydym yn anfon sieciau trwy'r post.

Cyllid

Bydd dau ddyfarniad ysgoloriaeth gwerth £500 y flwyddyn, yn rhedeg hyd at fis Mai a mis Tachwedd fel a ganlyn:

 • Bydd DAU enillydd fideo yn derbyn £165 YR UN
 • Bydd DAU enillydd erthygl blog yn derbyn £85 YR UN

Yn ogystal, bydd pob cais y dyfernir ei fod o safon addas yn gymwys i dderbyn dyfarniad ail safle fel a ganlyn:

 • Fideos ar YouTube: £15
 • Erthyglau blog: £10

Sut i Ymgeisio

I wneud cais, atebwch UN o'r cwestiynau canlynol:

 1. Pam bod dysgu'n bwysig i chi a sut mae wedi effeithio ar eich bywyd?
 2. Pam bod meddu ar sgiliau "pobl" da yn bwysig a sut ydych chi'n eu defnyddio?
 3. Pam bod meddu ar sgiliau technegol neu swydd-benodol da yn bwysig a sut fydd hyn yn eich gwneud yn fwy cyflogadwy?
 4. Sut fydd y dyfarniad ysgoloriaeth hwn yn eich helpu chi?

Gall cyflwyniadau fod yn seiliedig ar ymchwil neu wedi'u dadlau'n dda ac mae comedi'n iawn cyhyd â'i fod yn berthnasol. Byddwch eich hun a gwnewch eich gorau.

Am wybodaeth bellach ewch i https://www.activia.co.uk/scholarship-uk.