Ysgoloriaethau Meistr a Addysgir

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau: Ysgoloriaethau Gradd Meistr Canmlwyddiant

Dyddiad cau: Dylid cyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosib.

Gwybodaeth Allweddol

Sylwer: Mae'r ysgoloriaethau hyn yn gyfyngedig i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar hyn o bryd ar raglenni BA amser llawn yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, Prifysgol Abertawe.

Mae Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau'n darparu profiad astudio unigryw i fyfyrwyr sy'n astudio ar ein rhaglenni BA. Rydym yn cynnig Ysgoloriaethau Gradd Meistr Canmlwyddiant er mwyn gwobrwyo cyflawniad academaidd.

Bydd myfyrwyr sy'n graddio ar ôl ennill gradd anrhydedd dosbarth cyntaf yn derbyn Ysgoloriaeth Rhagoriaeth sy'n talu ffioedd llawn cyrsiau Meistr amser llawn yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Bydd myfyrwyr sy'n graddio ar ôl ennill gradd BA 2:1 yn derbyn Ysgoloriaeth Teilyngdod sy'n lleihau'r ffioedd dysgu i £1000 ar gyfer cyrsiau Meistr amser llawn yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Cymhwyster

I fod yn gymwys i wneud cais am yr ysgoloriaethau hyn, mae'n rhaid eich bod:

  • Yn gofrestredig ar raglen BA israddedig amser llawn yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Yn ennill gradd BA dosbarth cyntaf neu 2:1 ar lefel israddedig
  • Wedi derbyn lle i astudio ar raglen Meistr amser llawn a addysgir, am flwyddyn, yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gael i fyfyrwyr o'r DU, yr UE ac i fyfyrwyr rhyngwladol.

Cyllid

Bydd myfyrwyr sy'n ennill gradd BA dosbarth cyntaf yn derbyn Ysgoloriaeth Rhagoriaeth sy'n talu ffioedd dysgu llawn y rhaglen Meistr.

Bydd myfyrwyr sy'n ennill gradd BA 2:1 yn derbyn Ysgoloriaeth Teilyngdod sy'n lleihau'r ffioedd dysgu i £1000 ar gyfer y rhaglen Meistr.

Sut i Ymgeisio

Yn y lle cyntaf, mae'n rhaid i ymgeiswyr wneud cais i astudio am radd Meistr yng Ngholeg y Celfyddydau a'r Dyniaethau.

Os cânt gynnig lle i astudio, caiff yr ysgoloriaeth ei dyfarnu'n awtomatig, adeg cofrestru, i ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf cymhwyso a restrir uchod.

Dylai ymgeiswyr gyflwyno cais cyn gynted â phosib.

Mae croeso i chi anfon ymholiadau anffurfiol  am yr ysgoloriaethau hyn at Bev Evans, Pennaeth Derbyniadau a Marchnata Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau yn b.evans@abertawe.ac.uk.