Ymweld yn annibynnol

Ymweliadau annibynnol

Pryd i ymweld:

Mae'r Brifysgol yn parhau i fod ar agor yn ystod y gwyliau ac mae croeso i chi ddod i ymweld â ni drwy gydol y flwyddyn. Mae mwyafrif y myfyrwyr ôl-raddedig yn aros yn Abertawe yn ystod y gwyliau, er y dylech gofio bod y campws yn debygol o fod yn dawelach ac mae'n bosib na fydd rhai o'r cyfleusterau arferol ni fydd yn agor. Os byddwch am weld adrannau a chyfleusterau, efallai y bydd ymweliad yn ystod yr wythnos yn fwy buddiol gan fod y rhan fwyaf o’r adeiladau a’r cyfleusterau ar gau ar benwythnosau.


Ymweld ag adrannau academaidd:

Os hoffech ymweld ag adran benodol yn ystod eich ymweliad, a wnewch chi gysylltu â nhw o flaen llaw i wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol. Gellir dod o hyd i fanylion cyswllt ar gyfer y Tiwtor Derbyn Myfyrwyr Ôl-raddedig yn y prosbectws i fyfyrwyr ôl-raddedig neu ar dudalen we bob Adran.

Cysylltwch â ni:

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, cysylltwch â'r Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr: 


Ffôn: +44 (0) 1792 295784
E-bost: sro@swansea.ac.uk