Cyfleoedd eraill i gwrdd a ni

Dewch i’n cyfarfod mewn digwyddiad ôl-raddedig yn lleol i chiDigwyddiadau ôl-raddedig yn y Deyrnas Unedig

Rydym yn mynd i ddigwyddiadau recriwtio ledled y Deyrnas Unedig. Bydd manylion am ddigwyddiadau yn y dyfodol yn cael eu nodi fan hyn cyn gynted ag y byddant yn cael eu cadarnhau.

Digwyddiadau a fynychwyd yn 2013/14 yn cynnwys:

Tachwedd 12, 2013 -  Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Campws Abertawe) Ffair Yrfaoedd

Ionawr 30, 2014 - London Astudiaethau Ôl-raddedig a MBA Ffair

Chwefror 6, 2014 - Astudiaeth Ôl-raddedig Caerdydd a'r Ffair Gyllid

Chwefror 19, 2014 - Astudiaethau Ôl-raddedig Birmingham a Ffair Gyllid

______________________________________________________________________________________________________
 

Digwyddiadau rhyngwladol (gan gynnwys yr Undeb Ewropeaidd)

Cymerwch olwg ar ein calendr digwyddiadau i weld pryd y byddwn ni’n ymweld â’ch gwlad.

______________________________________________________________________________________________________

Amser cinio ddydd Mercher yn y Llyfrgell

Byddwn yn cynnal stondin i ôl-raddedigion yng nghyntedd y Llyfrgell rhwng12:00 - 13:30 bob dydd Mercher yn ystod y tymor. 

Bydd staff ar gael i siarad â chi am bob agwedd o astudio ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. 

Nid oes angen apwyntiad – dim ond galw heibio gydag unrhyw gwestiynau sydd gennych.