Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig newydd

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Cofrestru

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol o Wledydd y tu allan i'r UE

Os nad ydych yn dod o wlad yn yr UE na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, bydd angen i chi gofrestru at ddibenion preswylio'n bersonol a chofrestru ar-lein yn y Brifysgol:

 • Dewch â'ch pasbort a'ch teitheb
 • Dewch â'ch llythyr hawl i breswylio i gasglu'ch Hawlen Breswyl Fiometrig
 • Os ydym wedi gofyn am brawf o'ch cymwysterau derbyn, dewch â'ch tystysgrifau, er enghraifft, tystysgrif gradd baglor wreiddiol
 • Os mai eich cyflogwr, eich llysgenhadaeth neu ymddiriedolaeth sy'n talu'ch ffioedd dysgu, dewch â llythyr gan eich noddwr
 • Os oes angen, trefnwch apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu

Cofrestru ar-lein i bob myfyriwr

Bydd angen i chi fewngofnodi i'r fewnrwyd a chofrestru ar-lein drwy:

 • Cytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ac i ufuddhau i'r rheoliadau yn y canllaw academaidd ac i'r datganiad diogelu data
 • Gwirio a diweddaru'ch cofnod myfyriwr
 • Cadarnhau'ch dewis modiwlau
 • Os bydd angen i chi dalu ffi, gofynnir i chi dalu drwy gerdyn neu greu debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses gofrestru.
 • Ar ddiwedd y broses gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn neges yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus.

Os nad ydych yn derbyn neges i ddweud eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus neu, os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r staff yn eich helpu.

Casglwch eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol

p>Gallwch gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr newydd yn unrhyw un o'r lleoliadau isod. Rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, er enghraifft, pasbort, tocyn bws, trwydded yrru, cerdyn adnabod y DU neu ddull adnabod arall â llun arno.

Casglu cerdyn adnabod y Brifysgol

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Cardiau Adnabod Peirianneg a Rheolaeth 

Y Neuadd Fawr, 029
Llyfrgell y Bae

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Pob myfyriwr arall - casglu cardiau adnabod

Tŷ Fulton, Ystafell C
Llyfrgell y Parc

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Rhowch wybod i'ch goruchwyliwr

Rhowch wybod i'ch goruchwyliwr eich bod wedi cofrestru

Cyrraedd a Chroeso

Darganfyddwch beth sy'n digwydd

Cyrraedd a Chroeso

Ffioedd

Ffioedd

Canllaw ar sut i dalu eich ffioedd:

Myfyrwyr ôl-raddedig o'r DU ac Ewrop

Cofrestru ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol o Wledydd y tu allan i'r UE

Os nad ydych yn dod o wlad yn yr UE na'r Ardal Economaidd Ewropeaidd neu'r Swistir, bydd angen i chi gofrestru at ddibenion preswylio'n bersonol a chofrestru ar-lein yn y Brifysgol:

 • Dewch â'ch pasbort a'ch teitheb
 • Dewch â'ch llythyr hawl i breswylio i gasglu'ch Hawlen Breswyl Fiometrig
 • Os ydym wedi gofyn am brawf o'ch cymwysterau derbyn, dewch â'ch tystysgrifau, er enghraifft, tystysgrif gradd baglor wreiddiol
 • Os mai eich cyflogwr, eich llysgenhadaeth neu ymddiriedolaeth sy'n talu'ch ffioedd dysgu, dewch â llythyr gan eich noddwr
 • Os oes angen, trefnwch apwyntiad i gofrestru gyda'r heddlu

Am fanylion llawn, darllenwch yr adran cofrestru rhyngwladol

Cofrestru ar-lein i bob myfyriwr

Bydd angen i chi fewngofnodi i'r fewnrwyd a chofrestru ar-lein drwy:

 • Cytuno i fod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe ac i ufuddhau i'r rheoliadau yn y canllaw academaidd ac i'r datganiad diogelu data
 • Gwirio a diweddaru'ch cofnod myfyriwr
 • Cadarnhau'ch dewis modiwlau
 • Os bydd angen i chi dalu ffi, gofynnir i chi dalu drwy gerdyn neu greu debyd uniongyrchol fel rhan o'r broses gofrestru.
 • Ar ddiwedd y broses gofrestru ar-lein, byddwch yn derbyn neges yn cadarnhau eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus.

Os nad ydych yn derbyn neges i ddweud eich bod wedi cofrestru'n llwyddiannus neu, os nad ydych yn gallu cofrestru ar-lein am unrhyw reswm, cysylltwch â ni a bydd aelod o'r staff yn eich helpu.

Casglwch eich Cerdyn Adnabod y Brifysgol a'r Llyfrgell

Gallwch gasglu'ch cerdyn adnabod myfyriwr newydd yn unrhyw un o'r lleoliadau isod. Rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid i chi ddod â phrawf adnabod gyda chi, er enghraifft, pasbort, tocyn bws, trwydded yrru, cerdyn adnabod y DU neu ddull adnabod arall â llun arno.

Casglu cerdyn adnabod y Brifysgol

Lleoliad

Dyddiad ac Amser

Cardiau Adnabod Peirianneg a Rheolaeth 

Y Neuadd Fawr, 029
Llyfrgell y Bae

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

Pob myfyriwr arall - casglu cardiau adnabod

Tŷ Fulton, Ystafell C
Llyfrgell y Parc

22-28 Medi, 10:00-17:00
Pob dyddiad arall 9:00-17:00

PWYSIG

 • Os oes gennych fenthyciad myfyriwr, ar ôl i chi gasglu'ch cerdyn adnabod, bydd y Brifysgol yn cadarnhau'ch presenoldeb, a bydd hyn yn achosi i randaliad cyntaf eich benthyciad myfyriwr gael ei dalu i'ch cyfrif banc.
 • Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol newydd, i osgoi cael eich riportio i'r Swyddfa Gartref, mae'n rhaid eich bod wedi cofrestru a rhaid bod gennych eich Hawlen Breswylio Fiometrig a'ch cerdyn adnabod myfyriwr.

Rhowch wybod i'ch goruchwyliwr

Rhowch wybod i'ch goruchwyliwr eich bod wedi cofrestru

Beth i’w wneud cyn ymuno â’ch cwrs

Ymuno â’ch cwrs

Gwybodaeth am yr hyn ddylech chi wneud cyn gadael gartref a gwybodaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer symud i Brifysgol Abertawe.

Rhestr wirio cyn cyrraedd