Rhestr wirio cyn cyrraedd

Ymuno â’ch cwrs

Llongyfarchiadau ichi ar dderbyn eich lle yn Abertawe! Byddwn ni’n anfon negeseuon e-bost wythnosol atoch yn cynnwys canllawiau ar beth i’w wneud cyn cyrraedd, gwybodaeth am gofrestru a chynefino a digwyddiadau’r wythnos groeso, i sicrhau bod gennych chi’r holl wybodaeth y mae ei hangen arnoch chi cyn cyrraedd Abertawe. Darllenwch yr wybodaeth isod i wneud yn siŵr eich bod yn cael dechrau esmwyth i’ch cyfnod yn y Brifysgol.

Rhestr wirio cyn cyrraedd

Canllaw i dalu eich ffioedd ar gyfer

<p><a href="http://www.swan.ac.uk/undergraduate/enrolment/howtopayyourfees/">Myfyrwyr israddedig y DU a'r UE</a></p>
<p><a href="SiteManager?ctfn=hierarchy&amp;fnno=10&amp;sid=36216&amp;lang=en&amp;sslinkid=1">Myfyrwyr rhyngwladol o du allan i'r UE</a>&nbsp;(Saesneg yn unig)</p>

Eich iechyd - gofynion wrth gyrraedd

Mae eich iechyd yn bwysig i ni, fel myfyriwr newydd, dyle chi:

Cyrraedd a Chroeso

Darganfyddwch beth sy'n digwydd: Cyrraedd a Chroeso

Amserlen 2017

 

Dyddiad

Digwyddiad

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Awst - Medi

Ymuno â'ch cwrs (1)

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

18 Medi

Cofrestru ar-lein yn agor

Cwestiynau cyffredin  am gofrestru ar-lein

22-23 Medi

Penwythnos cyrraedd

Cyrraedd a chroeso

22-29 Medi

Cofrestru Rhyngwladol
ar gyfer myfyrwyr o'r tu allan i'r UE

Cofrestru

25-29 Medi

Sefydlu yn y Coleg

Sefydlu ar gyfer myfyrwyr israddedig
Sefydlu ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig
Colegau Academaidd

25 Medi
26-27 Medi

Ffair y Glas, y Neuadd Fawr
Ffair y Glas, Lawnt Tŷ Fulton

Digwyddiadau Undeb Myfyrwyr
Prifysgol Abertawe

2 Hydref

Dysgu ac Addysgu (2)

Dyddiadau Tymhorau a Semestrau

(1) Os ydych yn fyfyriwr AABO, Cwrs Ymarfer y Gyfraith/Diploma yn y Gyfraith i Raddedigion, Gofal Iechyd, Bydwreigiaeth, Gwyddor Barafeddygol, Nyrsio, neu'n fyfyriwr ymweld neu gyfnewid, dilynwch y dolenni cofrestru'n gynnar a digwyddiadau eraill  
(2) Y dyddiad derbyn hwyraf yw 16 Hydref