Gweithgareddau Sefydlu Colegau ar gyfer Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

Maes Pwnc Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau Croeso a Sefydlu

Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Campws Parc Singleton

Cyfieithu Tsieinëeg-Saesneg ac Addysgu Iaith
Y Clasuron
Cymraeg
Llenyddiaeth Saesneg
Ysgrifennu Creadigol Saesneg
Astudiaethau Iaith Saesneg a TESL
Hanes
Astudiaethau Canoloesol
Y Cyfryngau a Chyfathrebu
Astudiaethau Gwleidyddol a Diwylliannol
Cyfieithu

27 Medi, 9:00, Keir Hardie, Ystafell 130.
27 Medi, 10:00, James Callaghan, Ystafell 208
25 Medi,10:00, Keir Hardie, 302
27 Medi, i'w gadarnhau
27 Medi, i'w gadarnhau
27 Medi, 10:00, Keir Hardie, Ystafell 250
27 Medi,10:00, James Callaghan, Ystafell B04
27 Medi,10:00, James Callaghan, Ystafell 007
27 Medi, 10:00, Faraday, Darlithfa C
27 Medi,10:00, Darlithfa James Callaghan
27 Medi, 10:00, Keir Hardie, Ystafell 152

 

 

Y Coleg Peirianneg

Campws y Bae

Peirianneg
Gwyddor Chwaraeon

www.swansea.ac.uk/engineering/welcome
www.swansea.ac.uk/sports-science/welcome

 

 

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Campws Parc Singleton

Pob maes pwnc

Sefydlu Gwyddorau Dynol ac Iechyd

 

 

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Campws Parc Singleton

Y Gyfraith a Throseddeg  A-I

25 Medi am 13:00, Atriwm Adeilad Richard Price

Y Gyfraith a Throseddeg J-R

25 Medi am 14:00, Atriwm Adeilad Richard Price

Y Gyfraith a Throseddeg  S-Z

25 Medi am 15:00, Atriwm Adeilad Richard Price

Cyrsiau Ymarfer y Gyfraith

05 Medi am 10:00, Ystafell Gynadledda'r Gyfraith

 

 

Yr Ysgol Reolaeth

Campws y Bae

Cyfrifeg a Chyllid - Rhaglenni trosi

27 Medi am 13:00, Y Neuadd Fawr, 049

Cyfrifeg a Chyllid - Rhaglenni arbenigol

27 Medi am 10:00, yr Ysgol Reolaeth, CBE010

Rheolaeth

27 Medi am 13:00, y Neuadd Fawr, 043

 

 

Yr Ysgol Feddygaeth 

Campws Parc Singleton

Pob maes pwnc

27 Medi am 08:45, Adeilad Grove

 

 

Y Coleg Gwyddoniaeth

Campws Parc Singleton

Biowyddorau

28 Medi am 10:00, Adeilad Wallace, Ystafell 129

Cyfrifiadureg Anarbenigol
Cyfrifiadureg Uwch

28 Medi am 13:00, Adeilad Faraday, Darlithfa H
28 Medi am 14:30, Adeilad Faraday, Darlithfa H

Daearyddiaeth

28 Medi am 10:00, Adeilad Wallace, Ystafell 218

Mathemateg

28 Medi am 10:00, Adeilad Talbot, Ystafell 219

Ffiseg

27 Medi am 11:00, Tŵr Vivian, Ystafell 516