Cofrestru a sefydlu

Amserlen

Digwyddiad

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ymuno â'ch cwrs

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

Cofrestru ar-lein

Cwestiynau Cyffredin Cofrestru Ar-lein 
Cylch Cofrestru (pdf)

Penwythnos Cyrraedd

Cyrraedd a Chroeso

Cofrestru Rhyngwladol

(y tu allan i'r UE)

Cofrestru yn bersonol

Wythnos Groeso a Sefydlu

Sefydlu Israddedig
Sefydlu Ôl-raddedig
Digwyddiadau Glasfyfyriwr

Dechrau addysgu

Dyddiadau'r Tymor a'r Semester 
Colegau Academaidd

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Ffioedd

Ffioedd

Canllaw ar sut i dalu eich ffioedd:

Myfyrwyr ôl-raddedig o'r DU ac Ewrop

Ymuno â’ch cwrs

Ymuno â’ch cwrs

Gwybodaeth am yr hyn ddylech chi wneud cyn gadael gartref a gwybodaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer symud i Brifysgol Abertawe.

Rhestr wirio cyn cyrraedd