Cofrestru a sefydlu

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir newydd

Canllawiau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir newydd.

Darllenwch fwy

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n parhau

Cyfarwyddiadau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig sy'n parhau ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllenwch fwy

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig newydd

Ganllawiau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig newydd.

Darllenwch mwy

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cofrestru Cyrraedd a chroeso Wythnos y Glas
Dechrau'r tymor

 Dydd Llun i Ddydd Iau
15-21 Medi

Cofrestru ar lein

Cofrestru yn bersonol

Cylchdro cofrestru (PDF Saenseg yn unig)

 

Dydd Gwener a Dydd Sadwrn
19-21 Medi

Cyrraedd a chroeso

 Dydd Llun i Ddydd Gwener
22-26 Medi

Sefydlu israddedig

Sefydlu ôl-raddedig

Digwyddiadau'r Glas (Saesneg yn unig)

Dydd Llun
29 Medi 

Dyddiadau Tymor a Semester

 

 

Ffioedd

Ffioedd

Canllaw ar sut i dalu eich ffioedd:

Myfyrwyr ôl-raddedig o'r DU ac Ewrop

Beth i’w wneud cyn ymuno â’ch cwrs

Ymuno â’ch cwrs

Gwybodaeth am yr hyn ddylech chi wneud cyn gadael gartref a gwybodaeth i’ch helpu i baratoi ar gyfer symud i Brifysgol Abertawe.

Rhestr wirio cyn cyrraedd

Ffioedd ac ariannu ôl-raddedig

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu am wybodaeth ar gost eich cwrs

Ffioedd ac ariannu

Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd

Penwythnos Cyrraedd

Mae hi’n benwythnos cyrraedd rhwng 19 a 21 Medi.

Digwyddiadau Croeso cyfrwng Cymraeg 

Rhestr wirio Penwythnos Cyrraedd