Cofrestru a sefydlu

Cyfarwyddiadau

Cyfarwyddiadau cofrestru a sefydlu swyddogol Prifysgol Abertawe.

Myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir newydd

Canllawiau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig a addysgir newydd.

Darllenwch fwy

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig sy'n parhau

Cyfarwyddiadau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig sy'n parhau ym Mhrifysgol Abertawe.

Darllenwch fwy

Ffioedd

Ffioedd

Canllaw ar sut i dalu eich ffioedd:

Myfyrwyr ôl-raddedig o'r DU ac Ewrop

Myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig newydd

Ganllawiau cofrestru ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig newydd.

Darllenwch mwy

Modiwlau Cyfrwng Cymraeg

Yr hyn sydd angen i fyfyrwyr sydd am ddilyn modiwlau trwy gyfrwng y Gymraeg wybod wrth gyrraedd a chofrestru fel myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe

Darllenwch fwy...

Ffioedd ac ariannu ôl-raddedig

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu am wybodaeth ar gost eich cwrs

Ffioedd ac ariannu

Amserlen

Digwyddiad

Dyddiad y Digwyddiad

Gwybodaeth am y Digwyddiad

Ymuno â'ch cwrs

Awst - Medi

Rhestr wirio cyn i chi gyrraedd

Cofrestru ar-lein

Yn dechrau ddydd Llun
14 Medi

Cwestiynau Cyffredin Cofrestru Ar-lein 
Cylch Cofrestru (pdf)

Penwythnos Cyrraedd

Dydd Gwener i ddydd Sul
18 - 20 Medi

Cyrraedd a Chroeso

Cofrestru Rhyngwladol

(y tu allan i'r UE)

Dydd Gwener i ddydd Iau
18 - 24 Medi

Cofrestru yn bersonol

Wythnos Groeso a Sefydlu

Dydd Llun i ddydd Gwener
21 - 25 Medi

Sefydlu Israddedig
Sefydlu Ôl-raddedig
Digwyddiadau Glasfyfyriwr

Dechrau addysgu

28 Medi

Dyddiadau'r Tymor a'r Semester 
Colegau Academaidd