Bywyd Myfyriwr

Clybiau a Chymdeithasau

image

Pa bynnag ddiddordeb sydd gyda chi, o Sci-Fi i Sbaeneg, Gwleidyddiaeth neu Ffotograffiaeth, bydd gyda ni glwb neu gymdeithas ar eich cyfer. 

Darllenwch Mwy.

Dinas Fywiog

image

Mae Abertawe yn ddinas gosmopolitan ar lan y môr, gyda’r holl sy gan ddinas ifanc ddeinamig i'w gynnig.

Darllenwch Mwy

Llety

image

Rydym wedi darparu trosolwg cynhwysfawr o’ch opsiynau llety fel myfyriwr ôl-raddedig, a rhywfaint o wybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i ganfod llety.

Undeb y Myfyrwyr

image

Mae pob myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe yn aelodau o Undeb y Myfyrwyr. Cymerwch ran wrth ymwneud â phapur newydd myfyrwyr Waterfront, ewch i far JCs, neu brynwch tocynnau ar gyfer digwyddiadau.

Cael gwybod mwy >>

Chwaraeon

Chwaraeon

Beth bynnag fo'ch safon, beth bynnag fo'ch uchelgais, mae gan Abertawe gyfleusterau chwaraeon ardderchog, cyfleoedd arbennig a chefnogaeth penigamp. 

Ein Clybiau Chwaraeon

Yr Awyr Agored

image

Gydag un o'r lleoliadau Prifysgol gorau, mae Abertawe ar ymyl Bae Abertawe, yn agos at olygfeydd syfrdanol Benrhyn Gwyr a heb fod ymhell o fynyddoedd anhygoel Bannau Brycheiniog.

Cael gwybod mwy >>

Cyfleusterau a Chymorth

image

Mae gan Abertawe gymuned ôl-raddedig ffyniannus sy'n elwa o rai o'r cyfleusterau gorau sydd ar gael yng Nghymru.

Cael gwybod mwy >>

Lechyd a lles

Healthy student

Byddwch yn gweld bod Abertawe yn darparu ar gyfer pob agwedd ar eich iechyd, lles a ffydd. 

Darllen Mwy