MSc/PGDip Ymarfer Gofal Critigol Uwch

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 3Bl RhA
  PGDip 2Fl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

Nod y cyrsiau Ymarfer Gofal Critigol Uwch yw:
• Datblygu nyrsys gofal critigol profiadol ymhellach i ddod yn ymarferwyr uwch yn unol â pholisi iechyd cyfredol.
• Darparu'r wybodaeth a'r sgiliau clinigol i ymarferwyr i ddarparu triniaeth a gofal diogel, moesegol a chymwys ar sail tystiolaeth ar lefel uwch yn yr amgylchedd gofal critigol.

Nodweddion Allweddol

Perfformiad:

 • Mynediad at ugain mlynedd o gronni profiad a gwybodaeth helaeth o ymarfer uwch.

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Wedi'u cynllunio'n erbyn darpar gymwyseddau Ymarferydd Nyrsio Uwch y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth.
 • Cydymffurfio â chymwyseddau'r Coleg Nyrsio Brenhinol (RCN) 2012 a'i safonau uchel o ran cyflwyno'r cwrs.
 • Addysgir y myfyrwyr gan dîm o ymarferwyr gweithgar, gan gynnwys Ymarferwyr Nyrsio Uwch, Ymarferydd Parafeddygol Uwch a Meddyg Meddygol.

 

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM09Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Clinical Assessment and Diagnostic Skills 1
SHHM10Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Anatomy, Physiology and Pathophysiology for Advanced Clinical Practice
SHHM37The College - Autumn Term (Sep - Nov - Jan)15Resuscitation and Management of the Critically Ill Patient 2
SHHM38Academic Year15Professional Issues in Advanced Critical Care Practice

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
Dissertation 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Students must select 60 credits from the following options for part 2 of the programme. Once selected, the module(s) becomes CORE.

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHGM96Semester 1 (Sep-Jan Taught)30Advancing Your Own Practice
SHHM32Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)30Principles of Safe Practice in Clinical Transfusion Management
SHTM31Academic Year60Dissertation
SHTM39Academic Year60Advanced Practice Portfolio Dissertation

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
MSc Ad Critical Care Y3 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select ONE of the modules below:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHTM31Academic Year60Dissertation
SHTM39Academic Year60Advanced Practice Portfolio Dissertation

PGDip 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM09Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Clinical Assessment and Diagnostic Skills 1
SHHM10Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)10Anatomy, Physiology and Pathophysiology for Advanced Clinical Practice
SHHM37The College - Autumn Term (Sep - Nov - Jan)15Resuscitation and Management of the Critically Ill Patient 2
SHHM38Academic Year15Professional Issues in Advanced Critical Care Practice

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol

Disgrifiad

Darperir gofal critigol uwch gan nyrsys profiadol a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill ar y cyd â gwasanaethau iechyd lleol.

Gall ymarferwyr gofal critigol uwch gyflawni rolau fel clinigwyr, rheolwyr, arweinwyr ac addysgwyr yng nghyd-destun ymarfer uwch.

Mae ymarferwyr yn gweithio mewn partneriaeth â chleifion, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol eraill fel arfer i ddarparu gofal iechyd o'r safon uchaf.

Gofynion Mynediad

 • Eisoes yn gweithio mewn amgylchedd gofal critigol;
 • Gradd gyntaf mewn disgyblaeth iechyd berthynol;
 • O leiaf pum mlynedd o brofiad gofal critigol ôl-gofrestru;
 • Cefnogaeth lawn rheolwr llinell a/neu feddyg(on) ymgynghorol a fydd yn gweithredu fel mentor yn ystod y cwrs.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dyddiad cau – 16 Ebrill 2018. Cynhelir cyfweliadau yn ystod mis Ebrill / Mai 2018.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Rhan-amser £2,050 N/A
PGDip Rhan-amser £2,050 N/A

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • argraffu a llungopïo
 • rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir (oddeutu £5)

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae MSc/PGDip Ymarfer Gofal Critigol Uwch yn tynnu ar sgiliau a gwybodaeth y rhai sy'n cyfrannu at gwrs sefydledig MSc/PGDip Ymarfer Uwch mewn Gofal Iechyd ac maent yn rhannu'r un modiwlau clinigol craidd.

Mae myfyrwyr MSc yn cwblhau Rhan 1 a Rhan 2, ac mae myfyrwyr PGDip yn cwblhau Rhan 1 yn unig.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.