MSc Dulliau Ymchwil Cymdeithasol

 1. Amrywiadau Cwrs
  Nomenclature Duration Mode Of Attendance
  MSc 1Bl LlA
  MSc 2Fl RhA
  MSc 3Bl RhA
 2. Cynnig arferol:
  DU 2.2

Trosolwg Cwrs

Nod y radd Meistr hon yw darparu hyfforddiant uwch mewn ystod o ddulliau ymchwil a ddefnyddir yn y gwyddorau cymdeithasol.

Nodweddion Allweddol

Addysgu a Chyflogadwyedd:

 • Cynhelir addysgu gan weithwyr proffesiynol uchel eu parch sy'n weithgar mewn ystod o feysydd ymchwil ac sy'n cyhoeddi mewn cyfnodolion rhyngwladol.
 • Mae myfyrwyr yn elwa o dechnoleg o'r radd flaenaf, gyda thros ugain ystafell ymchwil gyffredinol a llu o gyfleusterau profi arbenigol.
 • Modiwlau arbenigol mewn troseddeg, gwaith cymdeithasol a daearyddiaeth ddynol, ymchwil, arweinyddiaeth a rheoli.
 • Pwyslais ar ddatblygu ymchwilwyr cymdeithasol moesol, gwybodus a medrus drwy drafodaethau beirniadol, yr wybodaeth ddiweddaraf, dadleuon a chyflwyniadau.

Modiwlau

Ymwadiad: Gall opsiynau dethol modiwlau yn newid.

MSc 1 Blwyddyn Full-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 120 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
GEGM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Qualitative Research Methods
SHHM14Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Research and Study Skills
SHHM15Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Data Collection Methods
SHHM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ethics and Philosophy of Social Research
SHHM18Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Quantitative Research Methods
Modiwlau Opsiynol

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM20Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation (Social Research)

MSc 2 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 80 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
MSc SRM 2yr y1 compulsory 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select three of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHHM14Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Research and Study Skills
SHHM15Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Data Collection Methods
SHHM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ethics and Philosophy of Social Research
SHHM18Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Quantitative Research Methods
AND

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 100 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM20Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation (Social Research)
Modiwlau Opsiynol
MSc SRM 2yr y2 compulsory 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select the compulsory module not undertaken in year 1:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
SHHM14Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Research and Study Skills
SHHM15Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Data Collection Methods
SHHM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ethics and Philosophy of Social Research
SHHM18Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Quantitative Research Methods
AND

MSc 3 Blwyddyn Part-time

Blwyddyn 1 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM14Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Introduction to Research and Study Skills
Modiwlau Opsiynol
MSc SRM pt y1 comp 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from any of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEGM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Qualitative Research Methods
SHHM15Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Data Collection Methods
SHHM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ethics and Philosophy of Social Research
SHHM18Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Quantitative Research Methods
OR

Blwyddyn 2 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert

Mae myfyrwyr yn dewis 60 o gredydau o'r opsiynau canlynol:

Modiwlau Gorfodol

Heb ganfod dim.

Modiwlau Opsiynol
MSc SRM pt y2 comp 

Dewiswch Yn union 60 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 60 credits from any of the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEGM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Qualitative Research Methods
SHHM15Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Data Collection Methods
SHHM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ethics and Philosophy of Social Research
SHHM18Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Quantitative Research Methods
OR
MSc SRM pt y2 inc optionals 

Dewiswch Yn union 40 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 40 credits from the following compulsory modules:

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
GEGM15Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Qualitative Research Methods
SHHM15Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Data Collection Methods
SHHM16Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Ethics and Philosophy of Social Research
SHHM18Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Quantitative Research Methods
AND
MSc SRM pt y2 optionals 

Dewiswch Yn union 20 o gredydau o'r Modiwlau a ganlyn:

NODER :Select 20 credits from any of the following optional modules (N.B. only ONE optional module can be selected during the programme):

Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r ModiwlCanllawiau
ASCM28Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Case Studies in Applied Criminal Justice and Criminology
CSDM001Semester 2 (Jan - Jun Taught)15Theory of Digital Information and Society
CSDM03Semester 2 (Jan - Jun Taught)5Computational Thinking skills for Digital Social Scientists.
GEGM16Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Advanced Research in Human Geography
MN-M570Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Theories and Frameworks for Management Research
MN-M571Semester 2 (Jan - Jun Taught)10Contemporary Research Issues in Management
PMIM102Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Scientific Computing and Health Care
PMIM202Semester 1 (Sep-Jan Taught)20Health Data Modelling
SHHM34Semester 1 and Semester 2 (Sep-Jun Taught)20Case Studies in Applied Social Research: Social Work
SR-M00Semester 2 (Jan - Jun Taught)20Social science research in sport and exercise

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters Dissertation
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM20Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation (Social Research)

Blwyddyn 3 (Lefel 7 PGT)

FHEQ 7 Taught Masters / PGDip / PGCert
Modiwlau Gorfodol
Cod y ModiwlSemesterCredydauEnw'r Modiwl
SHHM20Semester 3 (Summer Taught)60Dissertation (Social Research)

Disgrifiad

Mae MSc Dulliau Ymchwil Cymdeithasol yn gymhwyster mawr ei fri ac uchel ei barch, a ddatblygwyd er mwyn:

 • Galluogi i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau ymchwil ymarferol ac arbenigedd methodolegol uwch (ansoddol a meintiol);
 • Meithrin adnabyddiaeth fanwl o lywodraethau a moeseg ymchwil; a
 • Dysgu am bryderon ymchwil damcaniaethol ar draws sbectrwm y gwyddorau cymdeithasol.

Mae modiwlau dewisol a thraethawd hir yn rhoi cyfle i arbenigo mewn gwyddorau cymdeithasol cymhwysol, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, droseddeg, daearyddiaeth ddynol, gwaith cymdeithasol a iechyd.

Mae'r rhaglen Meistr Dulliau Ymchwil Cymdeithasol wedi'i hachredu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC) ac mae'n darparu hyfforddiant uwch mewn ystod o ddulliau ymchwil a ddefnyddir yn y gwyddorau cymdeithasol. Mae'r rhaglen yn meithrin adnabyddiaeth fanwl o lywodraethau a moeseg ymchwil, ac mae myfyrwyr yn dysgu am bryderon ymchwil damcaniaethol ar draws sbectrwm y gwyddorau cymdeithasol.

Anogir i fyfyrwyr lunio traethawd ymchwil eu hunain (dan gyfarwyddyd goruchwyliwr academaidd).

Gofynion Mynediad

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y radd hon bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Gradd gychwynnol (o leiaf 2.1, neu 2.2 gyda geirdaon academaidd perthnasol) mewn un o'r gwyddorau cymdeithasol.
 • Ystyrir ymgeiswyr sydd â gradd gychwynnol mewn pwnc cytras neu gymhwyster perthynol arall hefyd.
 • Ystyrir ymgeiswyr heb y cymwysterau hyn hefyd os oes ganddynt o leiaf dwy flynedd o brofiad perthnasol ar lefel gyfrifol ac os gallant ddangos y gallu i ymdopi â gofynion academaidd y rhaglen.
 • Mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr nad Saesneg yw eu hiaith gyntaf o leiaf sgôr o 6.5 ym mhrawf IELTS, gydag isafswm o 6.0 ym mhob cydran, neu gymhwyster cyfwerth a gydnabyddir gan Brifysgol Abertawe, cyn dechrau'r rhaglen.

Sut i Wneud Cais

Anogir ymgeiswyr i wneud cais ar-lein oherwydd bydd yn haws dilyn ei gynnydd.

Dylai myfyrwyr rhyngwladol fynd i www.swansea.ac.uk/international/students/apply am ragor o wybodaeth.

Ffioedd Dysgu

Y ffioedd dysgu blynyddol ar gyfer blwyddyn academaidd 2019/20 fydd:

D.U./U.E. Rhyngwladol
MSc Llawn-amser £7,200 £15,200
MSc Rhan-amser £3,600 £7,650
MSc Rhan-amser £2,400 £5,100

Mae ffioedd dysgu ar gyfer blynyddoedd o astudiaeth ar ôl eich blwyddyn gyntaf yn amodol ar gynnydd o 3%.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ffioedd a sut i dalu ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau. I gael gwybod am ysgoloriaethau, bwrsariaethau a chyfleoedd cyllido eraill sydd ar gael, ewch i dudalen ysgoloriaethau a bwrsariaethau'r Brifysgol.

Myfyrwyr rhyngwladol ac astudiaethau rhan-amser: Bellach mae'n bosibl i rai myfyrwyr astudio'n rhan-amser o dan lwybr fisa Haen 4. Mae hyn yn dibynnu ar ffactorau sy'n ymwneud â'r cwrs a'ch sefyllfa unigol. Efallai y bydd yn bosibl astudio gyda ni hefyd os ydych chi eisoes yn y DU o dan gategori fisa gwahanol. Ewch i wybodaeth y Brifysgol am Visas a Mewnfudo am arweiniad a chefnogaeth bellach.

Myfyrwyr presennol: Mae gwybodaeth bellach am eich costau ffioedd ar ein tudalen ffioedd dysgu.

Costau Ychwanegol

Mae myfyrwyr yn debygol o fynd i gostau ychwanegol yn y brifysgol. Gall y rhain gynnwys (ymhlith costau eraill):

 • prynu deunyddiau ysgrifennu ac offer swyddfa, megis cof bach USB etc.
 • copïau personol o destunau craidd (mae copïau ar gael i'w benthyg o Lyfrgell y Brifysgol)
 • Argraffu a llungopïo
 • Rhwymo prosiectau ymchwil/traethodau hir (oddeutu £5)
 • Mae angen Gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer rhai prosiectau (£44 ar hyn o bryd)
 • Gŵn ar gyfer seremonïau graddio

Nid oes costau ychwanegol gorfodol wedi’u nodi ar gyfer y cwrs hwn.

Strwythur y Cwrs

Mae'r addysgu ar ffurf darlithoedd, seminarau, gwaith prosiect grŵp ac astudio unigol. Pennir Tiwtor Personol a Goruchwyliwr Traethawd Hir sy'n addas i'r maes astudio o ddewis.

Mae'r cwrs yn cynnwys chwe modiwl 20 credyd (Rhan 1) a thraethawd hir 60 credyd (Rhan 2).

Asesu

Caiff myfyrwyr eu hasesu'n barhaus; ond dylent gysylltu â Thiwtor Derbyn y cwrs am wybodaeth fanwl. Y marc pasio ar gyfer asesiad pob modiwl yw 50%.

Arbenigedd Staff

Mae'r darlithwyr eraill sy'n cyfrannu yn adnabyddus yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Er enghraifft, mae'r Athro David Hughes wedi cyhoeddi ar ddiwygiadau gofal iechyd cyffredinol i bawb yng Ngwlad y Tai a Thwrci; ac mae Debbie Jones wedi cydarwain prosiect Myfyrwyr yn y Diwydiant Rhyw Canolfan Cyfiawnder Troseddol a Throseddeg Prifysgol Abertawe.

Cyflwynir y rhaglen MSc Dulliau Ymchwil Cymdeithasol gan staff ymchwil gweithgar, y mae llawer ohonynt yn arweinwyr yn eu meysydd ymchwil. Mae gan y tîm gysylltiadau cryf â Throseddeg, y dyfarnwyd Medal Ymchwil 2013 yr Howard League i'r staff am eu gwaith ar Gynllun Ieuenctid Biwro Abertawe. Mae darlithwyr y cwrs yn cynnwys staff y Ganolfan Heneiddio Arloesol byd-enwog, ac o faes daearyddiaeth ddynol hefyd.

Pwy ddylai wneud cais?

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer:

 • Myfyrwyr sydd am baratoi ar gyfer her astudio MPhil neu PhD, sydd eisoes yn gweithio'n broffesiynol gyda phobl yn y sector cymdeithasol ac sydd am ddatblygu eu sgiliau a'u harbenigedd proffesiynol.
 • Myfyrwyr disgyblaethau academaidd gwahanol sydd â diddordeb mewn cynnal ymchwil cymdeithasol, ac sydd â diddordeb mewn chwilio am swydd neu sydd eisoes yn gweithio yn y sector cyhoeddus neu breifat.
 • Mae myfyrwyr blaenorol yn cynnwys rhai â chefndir mewn polisi cymdeithasol, cymdeithaseg, y gyfraith, troseddeg, daearyddiaeth ddynol, gwleidyddiaeth, y celfyddydau a'r dyniaethau, astudiaethau heneiddio, seicoleg a gwyddor iechyd.
 • Unrhyw un sydd am ennill cymhwyster gwerthfawr fel rhan o ddatblygiad gyrfa academaidd lawn.
 • Unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymdeithas, ymddygiad cymdeithasol a newid cymdeithasol, ac sydd am ddysgu rhagor.
 • Unrhyw un sy'n gweithio neu sydd am weithio i'r llywodraeth neu sefydliadau gwirfoddol neu mewn meysydd masnachol lle cynhelir ymchwil cymdeithasol.

Rhagolygon Gyrfa

Mae myfyrwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i ennill swydd yn y sector cyhoeddus, y sector preifat, gwaith ymchwil, astudiaethau PhD, gwaith galwedigaethol, y system cyfiawnder troseddol, gwaith cymdeithasol, iechyd amgylcheddol, addysgu, llywodraeth leol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a'r sector iechyd a gofal.

Cymuned Ôl-raddedig

Mae gan Goleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd gymuned ôl-raddedig fywiog gyda myfyrwyr amrywiol o ran eu cefndir a'u cenedligrwydd. Mae'r Coleg yn adnabyddus am ei amgylchedd cyfeillgar, croesawgar a chefnogol. Rhwng hynny a'r cyfleusterau helaeth, technoleg o'r radd flaenaf a lleoliad gwych ar ymyl traeth, rydym yn sicrhau profiad eithriadol i'r myfyrwyr.

Cyfleusterau 

Yn ogystal, mae gan y myfyrwyr fynediad at ystod eang o gyfleusterau a chyfarpar gwych ar gyfer profiadau gweithle realistig. Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma neu ewch ar daith rithwir o'r Coleg.