Cyrsiau Ôl-raddedig a ddysgir yn dod yn fuan!

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

MSc Meddygaeth Glinigol

Disgrifiad

Nod y cwrs yw rhoi hyfforddiant i arweinwyr y dyfodol ar amgylchedd cystadleuol a heriol maes meddygaeth glinigol gan gwmpasu deunydd clinigol a sefydliadol.  

Cynhelir y cwrs unigryw hwn ar ffurf modiwlau gan gynnig cyfle i glinigwyr sy'n gweithio amser-llawn fynychu cwrs gradd MSc Meddygaeth Glinigol a graddio yn y pwnc ymhen cyfnod o dair blynedd. Mae cymwysterau ymadael hefyd ar gael ar lefel Tystysgrif Ôl-raddedig (un flwyddyn) a Diploma Ôl-raddedig (dwy flynedd).    Y prif ddulliau astudio fydd addysgu wyneb yn wyneb a gwaith grwpiau bach.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes meddygaeth sy'n dymuno ehangu eu haddysg mewn meysydd arbenigol ac mewn egwyddorion cyffredinol. Wedi'i anelu'n bennaf ar ddoctoriaid iau sy'n dilyn hyfforddiant arbenigol a Meddygon Teulu mae hefyd yn addas ar gyfer clinigwyr eraill ac uwch weithwyr proffesiynol perthynol i iechyd.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod

Diabetes

Arweinyddiaeth

Meddygaeth gardiofasgwlaidd

Deall sefydliadau, systemau a gwasanaethau

Microfioleg

Dadansoddi data yn feirniadol

Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Medi 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk