Cyrsiau Ôl-raddedig a ddysgir yn dod yn fuan!

Ydych chi'n chwilio am gwrs nad ydym yn ei gynnig ar hyn o bryd?

Tybio oeddem yr hoffech chi weld y rhaglenni gradd rydym yn eu datblygu wrth i ni yn barhaus geisio cynnig cyrsiau sy'n gweddu anghenion ein myfyrwyr a chyflogwyr ein graddedigion.

Er nad oes modd i chi ymgeisio am le ar y rhaglenni hyn hyd yma os oes gennych ddiddordeb mewn astudio ar un o'r rhaglenni gradd sy'n cael eu datblygu cwblhewch y ffurflen ar gyfer y rhaglen honno a'i hanfon atom yna byddwn yn rhoi manylion pellach i chi amdani (modiwlau, ffioedd ayyb) a phryd y bydd modd i chi wneud cais.

Sylwer efallai y bydd teitl y rhaglenni yn newid yn ystod y broses ddatblygu neu efallai na fyddant yn cael eu datblygu o gwbl.

Addysg Feddygol, MSc, PGDIp, PGCert

Disgrifiad

Mae'r rhaglen amlddisgyblaethol hon ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn addysg ymarferwyr iechyd proffesiynol. Mae'n cysylltu damcaniaeth a thystiolaeth ag ymarfer addysg ym maes gofal iechyd. Bydd yn cynnig dull hyblyg, dysgu o bell, ynghyd â rhai elfennau preswyl. Mae'r lefelau astudio gwahanol yn cynnig dewisiadau i fyfyrwyr sy'n awyddus i wella eu haddysgu eu hunain (PGCert) a'r rhai sydd am gynnal eu hysgolheictod eu hunain yn y maes (MSc). Bydd modiwlau unigol o'r rhaglen ar gael hefyd at ddiben Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

Pynciau sy'n Debygol o Gael eu Trafod
  • Egwyddorion dysgu, addysgu ac asesu 
  • Amgylcheddau dysgu effeithiol: yr ystafell ddosbarth, clinigol a'r gymuned 
  • Addysg yn seiliedig ar dystiolaeth;
  • Arloesi mewn Addysg Feddygol
  • Cynllunio Cwricwlwm
  • Technoleg Addysgol
  • Ymchwil a gwerthuso addysgol 
  • Arweinyddiaeth (dewisol)
Dyddiad Cychwyn Bwriededig
Hydref 2018

Cwblhewch y ffurflen isod fel y gallwn yrru mwy o wybodaeth atoch am y rhaglen radd hon pan ddaw ar gael e.e. modiwlau, ffioedd, dyddiad dechrau ayyb.

Diogelu Data

Drwy anfon eich ymholiad rydych yn caniat'u i'ch data gael ei gadw gan Brifysgol Abertawe. Defnyddir eich data er dibenion delio â'ch ymholiad ac anfon y wybodaeth berthnasol atoch am Brifysgol Abertawe. Ni fydd Prifysgol Abertawe'n trosglwyddo'ch manylion i unrhyw drydydd parti. Os dymunwch dynnu'ch enw oddi ar gronfa ddata Prifysgol Abertawe, cysylltwch â'r Swyddfa Dderbyniadau, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP neu e-bostiwch study@swansea.ac.uk